VNM, SCR, CMS, APP, PVD, NTL, SMT: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Sữa Vinamilk (VNM): Tổ chức F&N Dairy Investments Pte. Ltd đã mua 130.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 251.116.986 cp (tỷ lệ 17,3%) lên 251.246.986 cp (tỷ lệ 17,31%). Giao dịch thực hiện từ 2/5 đến 31/5/2018. Nguyên nhân không mua hết số cp đăng ký do điều kiện thị trường không phù hợp.

Tiếp đó F&N Dairy đăng ký mua thêm 14.512.467 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/6 đến 5/7/2018.

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR): Bà Nguyễn Thị Mai Thảo, Phó TGĐ, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch bà Mai Thảo không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/6 đến 29/6/2018.

CTCP Xây dựng và nhân lực Việt Nam (CMS): Ông Phạm Minh Phúc, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán 379.796 cp trong tổng số 4.671.196 cp (tỷ lệ 27,16%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/6 đến 29/6/2018.

CTCP Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ (APP): Ông Hoàng Bình Dương, Phó TGĐ, đăng ký mua 150.000 cp. Trước giao dịch ông Dương không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/6 đến 29/6/2018.

Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PVD): Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank đăng ký bán toàn bộ 100.662 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/6 đến 3/7/2018.

CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL): Bà Nguyễn Thị Mai, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 265.000 cp, nâng lượng sở hữu từ 4.704.760 cp (tỷ lệ 7,71%) lên 4.969.760 cp (tỷ lệ 8,15%). Giao dịch thực hiện ngày 30/5/2018.

CTCP Sametel (SMT): CTCP Dây và cáp Sacom đã mua 1.364.000 cp (tỷ lệ 24,95%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch công ty Sacom không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 25/5/2018.

Trần Hân

Theo Nhịp sống kinh tế