Vay cầm cố giấy tờ có giá TPbank

Lợi ích

Bạn có phát sinh nhu cầu sử dụng tiền đột xuất trong khi sổ tiết kiệm của bạn chưa tới ngày đáo hạn? Thật đơn giản và nhanh chóng có ngay các món tiền bạn cần với khoản vay dùng chính sổ tiết kiệm của bạn làm tài sản đảm bảo.

Tài sản đảm bảo chính là sổ tiết kiệm của khách hàng
Hạn mức cho vay lên đến 95% giá trị sổ tiết kiệm
Không giới hạn mức vay tối đa
Sử dụng vốn linh hoạt theo nhu cầu
  • Tài sản bảo đảm: sổ tiết kiệm của Khách hàng hoặc bên thứ ba tại TPBank hoặc tổ chức tín dụng khác
  • Hạn mức cho vay lên đến 95% giá trị sổ tiết kiệm
  • Không giới hạn hạn mức vay tối đa đối với mỗi Khách hàng
  • Phương thức cho vay: vay theo hạn mức thấu chi, khách hàng có thể sử dụng vốn linh hoạt trong thời gian cấp hạn mức và vay theo món (vay từng lần)
  • Phương thức trả nợ linh hoạt: Lãi trả hàng tháng, Gốc trả vào cuối kỳ hoặc Gốc và Lãi cùng trả vào cuối kỳ

Theo TPbank