VAMC mua nợ xấu 2015

Trong khi nhiều nhận định còn nghi ngờ về hiệu quả của VAMC thì NHNN vẫn luôn khẳng định, cho tới thời điểm hiện tại thì VAMC thực sự là công cụ hữu hiệu trong quá trình xử lý nợ xấu, tạo được niềm tin về tính khả thi của một công cụ xử lý nợ xấu đặc thù.

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, thực hiện mục tiêu tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu gắn với cơ cấp lại các tổ chức tín dụng, phấn đấu đến cuối năm đưa nợ xấu xuống mức dưới 3%.

Trong 6 tháng đầu năm 2015 Công ty Quản lý tài sản của các TCTD (VAMC) tiếp tục mua nợ xấu từ các Tổ chức tín dụng, triển khai công tác xử lý nợ xấu, chủ động tiếp xúc với các định chế tài chính, các tổ chức trong và ngoài nước, hợp tác với các TCTD để nắm bắt thông tin và phối hợp triển khai thẩm định hồ sơ, phân tích và đưa ra các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp phù hợp nhất.

Tính đến ngày 15/6/2015, VAMC đã duyệt mua 28.194 nghìn tỷ đồng dư nợ gốc nội bảng; lũy kế từ khi hoạt động đến nay VAMC đã mua được 143.800 tỷ đồng dư nợ gốc nội bảng; góp phần hỗ trợ các TCTD giảm dư nợ xấu, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thông qua cơ cấu, miễn giảm lãi, tiếp cận được vốn vay từ các TCTD. Số liệu của việc VAMC mua nợ xấu 2015 trong nửa năm đầu  với 13.708 tỷ đồng nợ xấu với giá mua nợ 13.408 tỷ đồng đã phần nào phản ánh quyết tâm của NHNN trong việc hoàn thành chỉ tiêu đặt ra là đưa nợ xấu về dưới mức 3%

Chất lượng tín dụng đang có chiều hướng được cải thiện và được minh bạch hơn với những nỗ lực của hệ thống ngân hàng và của toàn nền kinh tế.