Unit 1 Lớp 9 Skills 1 2022

You are viewing the article: Unit 1 Lớp 9 Skills 1 2022 at Smartfinance.vn

Or you want a quick look: Tiếng Anh 9 Unit 1 Skills 1

Tiếng Anh 9 Unit 1 Skills 1 giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 12 bài Local environment để chuẩn bị bài học trước khi đến lớp.

Skills 1 Unit 1 lớp 9 được biên soạn bám sát theo nội dung SGK Tiếng Anh lớp 9 chương trình mới. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 9. Vậy sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Tiếng Anh 9 Unit 1 Skills 1

1. Work in pairs. One looks at Picture A, and the other looks at Picture B on page 15. Ask other questions to find out the similarities and differences between your pictures. Làm việc theo nhóm.

Một người nhìn vào bức tranh A, và những người khác nhìn vào bức tranh B ở trang 15. Hỏi nhau các câu hỏi để tìm ra điểm giống và khác biệt giữa những bức tranh.

READ  Cảm nghĩ về thầy cô (22 mẫu) - Văn biểu cảm về thầy cô 2022

Gợi ý:

Similarities: conical hat, both have strings

Differences:

Picture A: light green, pictures between layers, blue string, look lighter

Picture B: white, no decoration, pink string, look heavier

2. Mi visited Tay Ho village in Hue last month. She has decided to present what she knows about this place to the class. Read what she has prepared and match the titles with the paragraphs.

Mi đã đi thăm làng Tây Hồ ở Huế. Cô ấy quyết định kể cho cả lớp nghe những điều cô ấy biết về nơi này. Đọc những thứ cô ấy chuẩn bị và nối các đoạn văn với những nhan đề cụ thể.

Đáp án

1. C; 2. A; 3. B;

Hướng dẫn dịch

1. Trạng thái hiện tại của nghề thủ công

2. Vị trí và lịch sử làng nghề sản xuất nón

3. Nón được làm thế nào

A

Khi bạn nghĩ về nón, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là vùng Huế. Sản xuất nón là nghề thủ công truyền thống ở đây hàng trăm năm, và có nhiều làng nghề như Dạ Lê, Phú Cam, và Đốc Sơ. Tuy nhiên, Tây Hồ nổi tiếng nhất vì đây là nơi bắt nguồn của nón ở Huế. Đây là một ngôi làng nằm bên bờ sông Như Ý, cách thành phố Huế 12 km.

B

Một chiếc nón hình nón có thể trông đơn giản, nhưng các thợ thủ công phải làm theo 15 bước, từ đi vào rừng để lấy lá để là lá, làm khung, vv. Nón của Huế luôn có hai lớp lá. Thợ thủ công phải có kỹ năng để làm cho hai lớp rất mỏng. Điều đặc biệt là họ thêm các bài thơ và tranh của Huế giữa hai lớp, tạo nên những chiếc nón 'bài thơ' nổi tiếng hay những chiếc nón thơ mộng.

READ  Truyện cổ tích Việt Nam 2022

C

Nón được làm trong làng nghề đã được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác bởi vì mọi người, trẻ hay già, đều có thể tham gia vào quá trình này. Đây là một thủ công mỹ nghệ nổi tiếng, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới.

3. Read the text again and answer the questions.

Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.

Dịch câu hỏi

1 - Tại sao Tây Hồ là làng làm nón nổi tiếng nhất?

2 - Tây Hồ cách Thành phố Huế bao xa?

3 - Công đoạn đầu tiên của quy trình làm nón lá là gì?

4 - Điều gì đặc biệt trong những lớp nón?

5 - Điều gì đặc biệt trong chiếc nón bài thơ?

6 - Ai có thể làm nón lá?

Đáp án gợi ý:

1 - Because it is the birthplace of the conical hat in Hue.

2 - It's 12 km from Hue City.

3 - It's going to the forest to collect leaves.

4 - They're very thin.

5 - It has poems and paintings of Hue between the two layers.

6 - Everybody can, young or old.

4. Read the following ideas. Are they about the benefits of traditional crafts (B) or challenges that artisans may face (C). Write B or C.

Đọc các ý tưởng sau. Chúng nói về lợi ích của hàng thủ công truyền thống (B) hay thách thức mà người thợ phải đối mặt ( C). Viết B hoặc C.

1 - providing employment (B)

2 - losing authenticity (C)

3 - providing additional income (B)

4 - relying too much on tourism (C)

5 - treating waste and pollution (B)

READ  Báo cáo thực hành bài 30 Hóa học 12 2022

6 - preserving cultural heritage (B)

Hướng dẫn dịch

1. cung cấp việc làm

2. mất tính đúng đắn

3. cung cấp thêm thu nhập

4. dựa quá nhiều vào du lịch

5. xử lý chất thải và ô nhiễm

6. bảo tồn di sản văn hoá

5. Imagine that your group is responsible for promoting traditional crafts in your area. Propose an action plan to deal with the challenges.

Tưởng tượng rằng bạn phải chịu trách nhiệm cho việc thúc đẩy các mặt hàng thủ công. Đề xuất các hoạt động để giải quyết các thách thức.

Gợi ý

Some solutions:

- provide young people with knowledge about the history of this product

- organize some fairs or festival for these traditional crafts to increase the sale of these products

- produce conical hats for different purposes instead of only for wearing

- create more unique and artistic conical hats for decorating home or dance and music performance

See more articles in the category: Văn học

Leave a Reply