Tái cấp vốn cho 5 NHTM Nhà nước cho vay hỗ trợ nhà ở

NHNN Việt Nam vừa có các văn bản chấp thuận tái cấp vốn hơn 327 nghìn tỷ đồng cho các NHTM cho vay hỗ trợ nhà ở hết tháng 3/2014 theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 của NHNN quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ.

Cụ thể như sau: NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV): Dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở đến 30/9/2014 là 1.384.386.314.541 đồng; Tổng số tiền tái cấp vốn đã thông báo cho ngân hàng là 1.253.789.055.093 đồng; Số tiền tái cấp vốn tháng 9/2014 là 130.597.259.448 đồng.

NHTMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank): Dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở đến 30/9/2014 là 676.732.052.719 đồng; Tổng số tiền tái cấp vốn đã thông báo cho ngân hàng là 600.696.183.689 đồng; Số tiền tái cấp vốn tháng 9/2014 là 76.035.869.030 đồng.

NHTMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank – CTG ): Dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở đến 30/9/2014 là 892.629.115.945 đồng; Tổng số tiền tái cấp vốn đã thông báo cho ngân hàng là 788.236.568.016 đồng; Số tiền tái cấp vốn tháng 9/2014 là 104.392.547.929 đồng.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank): Dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở đến 30/9/2014 là 299.914.627.824 đồng; Tổng số tiền tái cấp vốn đã thông báo cho ngân hàng là 284.233.756.253 đồng; Số tiền tái cấp vốn tháng 9/2014 là 15.680.871.571 đồng.

NHTMCP Phát triển nhà đồng bằng sống Cửu Long (MHB ): Dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở đến 30/9/2014 là 44.872.599.267 đồng; Tổng số tiền tái cấp vốn đã thông báo cho ngân hàng là 44.225.208.173 đồng; Số tiền tái cấp vốn tháng 9/2014 là 647.391.094 đồng.

NHNN đề nghị các NHTM trên liên hệ với Sở giao dịch NHNN để được giải ngân khoản tái cấp vốn cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định.

Nguồn: Thoibaonganhang.vn