Tp.HCM: Tín dụng mới tăng trưởng 4,82%

Huy động vốn trong khi đó tăng 6,99% so với cuối năm 2012. Tăng trưởng tín dụng của các TCTD trên địa bàn thấp hơn nhiều so với mức tăng của toàn hệ thống.
 Theo báo cáo của Cục thống kê Tp. Hồ Chí Minh, tổng vốn huy động trên địa bàn thành phố đến đầu tháng 9 đạt 1.062,5 nghìn tỷ đồng, tăng 0,86% so tháng trước (chỉ số này tháng trước là âm 0,03%). So với cuối năm 2012 tổng vốn huy động tăng 6,99% và so với cùng kỳ tăng 11,9%.

Trong cơ cấu nguồn vốn huy động, vốn huy động của các ngân hàng thương mại cổ phần chiếm 55,2% tổng vốn huy động, tăng 9,7% so cùng kỳ. Vốn huy động bằng ngoại tệ chiếm 16,3%, giảm 7,9% so cùng kỳ. Vốn huy động VND chiếm 83,7% tổng vốn huy động, tăng 16,8% so cùng kỳ, trong đó tiền gửi tiết chiếm 55,3%, tăng 30,5%.
Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đến đầu tháng 9 đạt 897,1 nghìn tỷ đồng, tăng 0,05% so tháng trước, thấp hơn chỉ số của 2 tháng liền kề là 0,23% (tháng 8) và 1,95% (tháng 7). Dư nợ tăng 4,82% so cuối năm 2012 và tăng 16,5% so tháng 8/2012.
Tăng trưởng tín dụng vẫn “rùa bò”
Dư nợ tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần đạt 484,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 54% tổng dư nợ, tăng 24,6% so cùng kỳ. Dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ đạt 153 ngàn tỷ đồng, chiếm 17,1% tổng dư nợ, giảm 22,6%. Dư nợ tín dụng bằng VNĐ chiếm 82,9% tổng dư nợ, tăng 30%. Dư nợ tín dụng trung dài hạn chiếm 45,3%, tăng 22%. Dư nợ tín dụng ngắn hạn chiếm 54,7% tăng 12,3%.
So với mức tăng chung của toàn hệ thống là 6,45% thì tín dụng của các TCTD trên địa bàn TPHCM thấp hơn nhiều.
Nguồn: CafeF