Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường vượt mốc 100.000 tỷ đồng

(SF) Hôm qua (16/12), ngành bảo hiểm đã tổ chức Lễ kỷ niệm ngày thị trường bảo hiểm Việt Nam (18/12/1993- 18/12/2016).

Xem thêm: Bảo hiểm sức khỏe UIC, bảo hiểm sức khỏe cho trẻ em, bảo hiểm thai sản Bảo Việt

Theo thống kê của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), năm 2016, tổng doanh thu bảo hiểm ước đạt 101.767 tỷ đồng, trong đó tổng doanh thu phí bảo hiểm ước 86.049 tỷ đồng (tăng 22,74% trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ phi nhân thọ ước 36.372 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước 49.677 tỷ đồng), doanh thu hoạt động đầu tư ước đạt 15.718 tỷ đồng.

Cũng theo IAV, năm 2017 toàn thị trường phấn đấu đạt mức tăng trưởng trên 25% trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và trên 14% trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ.

Bên cạnh những kết quả tích cực có được, năm 2016, ngành bảo hiểm còn tồn tại nhiều hạn chế trong các vấn đề: chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản trị doanh nghiệp, áp dụng công nghệ thông tin…

Kim Lan