Tiết Kiệm Tự Động Vietcombank

1.   Đối tượng: Khách hàng cá nhân có thu nhập định kỳ và ổn định trên tài khoản không kỳ hạn.

2.   Hình thức: Số tiền Khách hàng yêu cầu được chuyển tự động theo định kỳ từ tài khoản không kỳ hạn sang tài khoản tiết kiệm tự động với lãi suất cao hơn.

3.   Tài khoản tiết kiệm tự động: là tài khoản có kỳ hạn do Khách hàng đăng ký để định kỳ chuyển tiền vào.

4.   Loại tiền: VND, USD.

5.   Lãi suất: Theo biểu lãi suất hiện hành.

6.   Số tiền chuyển: Là bội số của 3.000.000 VND  hoặc  300 USD

7.   Chu kỳ chuyển tiền: là kỳ hạn của tài khoản tiết kiệm tự động do Khách hàng đăng ký.

8.    Ngày dừng chuyển tiền tự động:

  • Là ngày Khách hàng lựa chọn dừng chuyển tiền tự động,  hoặc
  • Là ngày tất toán, đóng tài khoản tiết kiệm tự động. Trong trường hợp này, tính năng chuyển tiền tự động giữa các tài khoản tự động hết hạn hiệu lực.

9.   Đặc tính khác:

  • Khách hàng được quyền thay đổi: tài khoản không kỳ hạn, tài khoản tiết kiệm tự động, số tiền chuyển, chu kỳ chuyển, ngày dừng chuyển.
  • Đến kỳ chuyển tiền:
          + nếu tài khoản không kỳ hạn có đủ số dư, NHNT tự động chuyển số tiền Khách hàng yêu cầu vào tài khoản tiết kiệm tự động.
+ nếu tài khoản  không kỳ hạn không có hoặc không đủ tiền, tài khoản tiết kiệm tự động không bị tất toán trước hạn, không bị phạt lãi.
  • Khách hàng có thể rút vốn trước hạn .

10. Hồ sơ đăng ký sản phẩm