Tiết Kiệm Trả Lãi Định Kỳ Ocean bank

Giới thiệu

•  Loại tiền gửi: VND,USD

•  Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 VND/50 USD

•  Kỳ hạn: 2-12 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng

•  Lãi suất: Áp dụng Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ do OceanBank công bố trong từng thời kỳ.

•  Phương thức trả lãi: trả lãi định kỳ hàng tháng/quý.

Tiện ích sản phẩm

•  Lĩnh lãi định kỳ hàng tháng/quý

•  Tự động chuyển tiếp kỳ hạn gửi vào ngày đáo hạn

•  Được cầm cố STK để vay vốn, bảo lãnh, du lịch,….

Đặc điểm sản phẩm

•  Loại tiền gửi: VND,USD

•  Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 VND/50 USD

•  Kỳ hạn: 2-12 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng

•  Lãi suất: Áp dụng Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ do OceanBank công bố trong từng thời kỳ.

•  Phương thức trả lãi: trả lãi định kỳ hàng tháng/quý.

Hồ sơ thủ tục

KH xuất trình CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực

Theo Ocenbank