Thu lãi bảo hiểm sức khỏe nếu chậm đóng trên 30 ngày

Quyết định mới số 60/2015/QĐ-TTg được ban hành về quy chế bảo hiểm xã hội, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm thất nghiệm cũng như việc quản lý 3 nhóm bảo hiểm quan trọng này.

Theo quy định mới cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thu và quản lý các nhóm bảo hiểm và chuyển về bảo hiểm Việt Nam để quản lý. Đối với số thu bảo hiểm của các đơn vị đặc biệt quản lý như bộ đội, công an thì sẽ do đơn vị chuyên trách của bộ quốc phòng hay bộ công an quản lý và phân bổ cho người tham gia bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Khi nhận được tiền đóng bảo hiểm của người tham gia, cơ quan bảo hiểm quản lý trực tiếp người tham gia sẽ bắt đầu quản lý người tham gia trong các trường hợp và điều kiện như trường hợp hưởng chính sách, việc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm. Số tiền người lao động phải đóng tính như sau: chi phí lãi chậm đóng bảo hiểm, số tiền phải đóng bảo hiểm.

Nếu trong trường hợp người tham gia bảo hiểm chậm đóng bảo hiểm y tế từ 30 ngày trở lên, số tiền lãi phải thu bằng 2 lần mức lãi suất thị trường kì hạn 9 tháng được ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định vào thời điểm đó. Trong trường hợp không có quy định về lãi suất trong kỳ hạn 9 tháng vào thời điểm đó thì tính theo quy đinh kỳ hạn 9 tháng trước đó. Nếu trong trường hợp trốn, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng, hưởng bảo hiểm từ 30 ngày trở lên, số tienf lãi thu sẽ tính tương đương 2 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm bình dân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng. Trong thời hạn 15 ngày đầu cảu tháng 1 mỗi năm, bảo hiểm xã hội phải có thông báo bằng văn bảo mức lãi suất bình quân theo tháng trên cơ sở mức lãi suất bình quân cho các đơn vị bảo hiểm cấp dưới để đồng bộ việc thực hiện luật.

Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg được chính thức thực hiện từ ngày 15/1/2016