Tham gia bảo hiểm y tế: Theo hộ gia đình hoặc cá nhân

Việc triển khai tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình năm 2015 vừa qua đã gặp rất nhiều khó khăn nên việc triển khai đã được lùi lại cho tới ngày 1-1-2016. Ngày 1-1-2016 đang tới gần và nhiều người lại tiếp tục lo lắng về việc mua bảo hiểm y tế bắt buộc theo hộ gia đình.

Mục tiêu không đạt

Theo mục tiêu được đề ra năm 2015 vừa qua, mục tiêu là đạt 75% dân số tham gia sử dụng bảo hiểm y tế, nhưng theo thống kê tới tháng 9-2015, chỉ có 73,5% tức khoảng 67,4 triệu người trên cả nước tham gia sử dụng bảo hiểm y tế. Có nhiều địa phương chỉ đạt được 60% tỉ lệ người dân tham gia sử dụng bảo hiểm y tế.

Đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh, tới hết tháng 11/2015 chỉ bán được 1.003.800 thẻ, tuy có tăng tới 53.800 so với năm ngoái nhưng vẫn là mức thấp so với mặt bằng chung cả nước. Theo bảo hiểm xã hội tp Hồ Chí Minh cho hay, tỉ lệ sử dụng bảo hiểm sức khỏe của thành phố thấp, từ khi triển khai bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, tuy số lượng có tăng, nhưng vẫn là mức thấp so với mặt bằng chung của cả nước.

Kiến nghị tiếp tục lui ngày thực hiện

1-1-2016 sắp tới và thời gian tạm hoãn triểu khai bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cũng sắp hết, người dân với mức thu nhập thấp hiện đang trở lại lo lắng với mối lo bảo hiểm y tế bắt buộc của gia đình mình.

Tại hội thảo “Thúc đẩy triển khai luật BHXH và luật BHYT trong khu vực công” vừa qua, có nhiều ý kiến về việc tiếp tục hoãn thực hiện bảo hiểm y tế theo hộ gia đình thêm một thời gian nữa, có những chính sách phù hợp hơn với điều kiện thực tế của địa phương. Tuy mô hình đã được nhà nước đồng ý thông qua, nhưng trong quá trình triển khai đã cho thấy những bất cập khi áp dụng vào thực tiện. Hiện vụ Bảo hiểm Y Tế đang tiến hành soạn thảo và đưa ra các giải pháp thay thế, giải quyết chính sách bảo heiemr y tế theo hộ gia đình. Trong thời gian chuyển giao giữa luật cũ và luật mới, hai hình thức vẫn sẽ được áp dụng song song. Người dân khi tham gia theo hình thức cá nhân vẫn có thể dùng bảo hiểm cá nhân, còn hình thức bảo hiểm y tế theo hộ gia đình sẽ vẫn tiếp tục được vận động và tuyên truyền tới với người dân.

Luật bảo hiểm y tế 2015 đã đưa ra chính sách về việc bán bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, nhưng trong thực tế triển khai gặp nhiều vướng mắc như việc có những người thân trong gia đình đã tham gia các bảo hiểm đặc biệt khác như bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm học sinh sinh viên, etc. hay trong các trường hợp người lao động xa địa phương, để mua bảo heiemr y tế cho riêng cá nhân mình cũng không đơn giản.