Tài khoản Vostro (Loro)

Là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn “của quí vị”  mở tại ngân hàng chúng tôi (quí vị là chủ tài khoản, ngân hàng chúng tôi là người giữ tài khoản cho quí vị). Ví dụ: Xét từ vị thế của Ngân hàng Việt Nam thì tài khoản Vostro là tài khoản của ngân hàng nước ngoài mở tại ngân hàng đại lý Việt Nam, có số dư bằng nội tệ (VNĐ). Ngân hàng Citibank New York mở tại khoản tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam, có số dư bằng VNĐ, nghĩa là Citibank New York là khách hàng của ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.