Lương 15 triệu làm như thế nào để có thể mua được nhà trước tuổi 35?

Với mức lương 15 triệu làm thế nào để có thể mua được nhà trước tuổi 35 chắc chắn không phải là điều dễ dàng. Mặc dù vậy nhưng cũng đã có rất nhiều người...