Phí rút tiền mặt nội mạng

phí rút tiền mặt nội địa
Tôi muốn hỏi, tổ chức phát hành thẻ quy định cụ thể thời hạn chủ thẻ phải gửi yêu cầu tra soát cho tổ chức phát hành thẻ không được ít hơn 60 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch yêu cầu tra soát, thông tin này có đúng? Phí rút tiền mặt nội mạng và ngoại mạng tối đa là bao nhiêu tiền cho một giao dịch (đã bao gồm VAT)? Tổ chức phát hành thẻ có phải hoàn trả lại phí đã thu của chủ thẻ nếu giao dịch thẻ không thành công?

Trả lời:

Tổ chức phát hành thẻ quy định cụ thể thời hạn chủ thẻ phải gửi yêu cầu tra soát cho tổ chức phát hành thẻ không được ít hơn 60 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch yêu cầu tra soát.

Xem thêm: Bảo hiểm sức khỏe Libertybảo hiểm sức khỏebảo hiểm sức khỏe Bảo Việt

Phí rút tiền mặt nội mạng tối đa 3.300 đồng/giao dịch (đã bao gồm VAT).

Phí rút tiền ngoại mạng tối đa 3.300 đồng/giao dịch (đã bao gồm VAT).

Tổ chức phát hành thẻ phải hoàn trả lại phí đã thu của chủ thẻ nếu giao dịch thẻ không thành công.

Ngân hàng Nhà nước