Một người Nhật tham gia HĐQT nhiệm kỳ mới, sẽ tăng vốn lên trên 7000 tỷ trong năm nay

Chiều ngày 26/6, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB – mã chứng khoán NVB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. 

Tham dự Đại hội có các cổ đông và người đại diện cho gần 80% số cổ phần có quyền biểu quyết tại NCB, ngoài ra còn có đại diện Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng (NHNN), lãnh đạo NCB. Đặc biệt đại hội cũng có sự tham dự họp trực tuyến của ứng viên đối với vị trí thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Nhật Bản và đại diện cổ đông nước ngoài tại Singapore.

Năm 2020 tập trung tái cơ cấu, lợi nhuận khoảng 150 tỷ đồng

Báo cáo tại đại hội, lãnh đạo NCB cho biết, bám sát định hướng, chỉ đạo của Chính phủ và NHNN trong năm qua NCB đã triển khai quyết liệt và có hiệu quả các nội dung, mục tiêu, lộ trình và giải pháp của Phương án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2019 – 2020, từ đó đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được ĐHĐCĐ năm 2019 thông qua.

Kết thúc năm 2019, hoạt động kinh doanh của NCB đạt được nhiều kết quả tích cực. Tính đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản của ngân hàng đạt 80.394 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2018; vốn điều lệ tăng lên xấp xỉ 4.102 tỷ đồng, tăng 36,2% so với năm 2018; Lợi nhuận sau thuế tăng 13,5%. Doanh thu từ phí dịch vụ đạt 243 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần năm 2018. Chất lượng tín dụng, chất lượng tăng trưởng được quản lý tốt, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức dưới 2%.

Kế hoạch trong năm 2020, trên cơ sở thận trọng với những tác động của dịch bệnh Covid-19, ngân hàng sẽ tăng tổng tài sản lên trên 84 nghìn tỷ đồng; huy động vốn và tín dụng tăng trưởng quanh 10%, tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, và đặc biệt lợi nhuận trước thuế 150 tỷ đồng, tức tăng gần gấp 3 lần mức 55 tỷ đạt được trong năm 2019.

NCB xác định kế hoạch hoạt động kinh doanh năm nay với các mục tiêu chính: Tập trung tối đa nguồn lực triển khai thực hiện các giải pháp tái cơ cấu; Phát triển kinh doanh; Tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức, rà soát nâng cao hiệu quả hoạt động; Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro, đẩy mạnh thu hồi nợ, xử lý nợ xấu; Thực hiện phương án tăng vốn điều lệ; Triển khai và đáp ứng Basel II ngay khi được tăng vốn; Đầu tư phát triển công nghệ, ngân hàng số…

Tăng vốn lên trên 7.000 tỷ đồng

Đại hội đã nhất trí với phương án thực hiện tăng vốn điều lệ trong năm 2020 thêm 3.000 tỷ đồng, nâng mức vốn điều lệ lên hơn 7.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên và cổ đông hiện hữu. 

Theo ngân hàng, việc tăng vốn điều lệ sẽ quyết định mức độ thành công trong việc mở rộng quy mô hoạt động và làm tăng mức độ an toàn của NCB, góp phần thực hiện các mục tiêu theo chiến lược kinh doanh của ngân hàng. Bên cạnh đó, NCB sẽ tiếp tục triển khai Phương án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2019-2020, tầm nhìn đến năm 2028 đã được NHNN phê duyệt.

Chia sẻ thêm tại đại hội, lãnh đạo NCB cho biết trong vòng 2 năm tới ngân hàng có kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 3.000 tỷ nữa lên mức hơn 10.000 tỷ đồng.

Ngoài việc tăng vốn điều lệ, năm nay NCB cũng sẽ phát hành trái phiếu chuyển đổi với quy mô khoảng 3.000 tỷ đồng, kỳ hạn là 6 năm, để bổ sung vốn cấp hai, phục vụ cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Bầu ra HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới với sự tham gia của một người Nhật

Tại Đại hội, các cổ đông NCB cũng đã thông qua báo cáo quan trọng như: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 -2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 của HĐQT; Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Báo cáo Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2015 -2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Kiểm soát; Tờ trình thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2020; Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020,…với sự đồng thuận cao.

Đồng thời đại hội cũng đã bầu ra HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, thành viên HĐQT gồm: ông Nguyễn Tiến Dũng, ông Vũ Mạnh Tiến, bà Trần Hải Anh, ông Phạm Thế Hiệp, ông Nguyễn Văn Hảo, ông Bùi Đức Long, ông Tamaki Kido. Như vậy ông Tamaki Kido thay thế cho ông Lê Xuân Nghĩa ở nhiệm kỳ cũ.

Thành viên Ban Kiểm soát gồm: Bà Trần Thị Hà Giang, bà Vũ Kim Phượng, bà Trần Thị Minh Huệ.

Đại diện cho các thành viên HĐQT mới, ông Tamaki cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra khó lường trên toàn cầu, dẫn đến việc ông không thể tham gia trực tiếp ĐHĐCĐ. Ông tin rằng nhiệm kỳ mới NCB sẽ hoàn thành được tất cả mục tiêu đã đặt ra trong giai đoạn 2020 – 2025.

T. Lâm