MB được chấp thuận tăng vốn lên hơn 11.256 tỷ đồng

Ngày 26/9/2013, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số 7126/NHNN-TTGSNH chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB).
 Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc MB tăng vốn điều lệ từ 10.625 tỷ đồng lên hơn 11.256 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại nghị quyết đại hội đồng cổ đông MB ngày 24/4/2013 và Nghị quyết Hội đồng quản trị MB ngày 21/8/2013.

Trước đó, theo nghị quyết này MB đã chào bán 62,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên. Trong đó chào bán cho cổ đông 50 triệu cổ phiếu và 12,5 triệu cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên.
Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu đại hội đồng cổ đông MB thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.
Nguồn: VnEconomy