HDBank chốt danh sách cổ đông ngày 16/1 để lấy ý kiến bằng văn bản

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank – HDB) vừa thông qua 16/01 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản về các nội dung thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông, theo đó 15/1 sẽ là ngày giao dịch không hưởng quyền. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức 1 cổ phiếu tương đương với 1 quyền biểu quyết.

Tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập ngân hàng mới đây, lãnh đạo nhà băng này cho biết năm 2019 lãi trước thuế hơn 5.018 tỷ đồng, tăng 25,3% so với năm 2018 và là mức cao kỷ lục của ngân hàng từ trước tới nay. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng riêng lẻ ở mức 0,9%. Trong giai đoạn 2013 tới nay HDBank đạt mức tăng trưởng bình quân hơn 60%/năm.

Sau 8 năm hoạt động (kể từ khi đổi tên năm 2012), HDBank có vốn điều lệ đã tăng gấp 2 lần, tổng tài sản tăng gấp 4 lần, lợi nhuận sau thuế tăng gấp 8 lần. Ngân hàng cũng đạt chuẩn Basel II trước thời hạn với các tiêu chuẩn trụ cột vốn, quản trị rủi ro và công khai thông tin theo chuẩn quốc tế.

Ngọc Bích

Theo Trí thức trẻ