Hà Đô mua lại dự án nhà máy điện mặt trời SP Infra 1

Tập đoàn Hà Đô ( HoSE: HDG ) quyết định mua lại dự án nhà máy điện mặt trời SP Infra 1 thông qua việc mua lại toàn bộ phần vốn góp của Công ty TNHH Năng lượng Surya Prakash Việt Nam. Sau khi hoàn tất giao dịch, Surya Prakash Việt Nam trở thành công ty con của Tập đoàn.

Là doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, như bất động sản, phát triển năng lượng…, hiện Hà Đô đã đầu tư 5 dự án thủy điện tại Quảng Nam, Nghệ An; một dự án điện mặt trời tại Bình Thuận.

Trong khi đó, nhà máy điện mặt trời SP Infra 1 là một trong 5 dự án điện mặt trời được đưa vào vận hành thương mại tại Ninh Thuận đến cuối năm 2019. Dự án có công suất 50MWp, tổng vốn đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng, khởi công từ năm 2018.

Năm 2019, Hà Đô lãi sau thuế hợp nhất 1.026 tỷ đồng, tăng 30% năm trước, ghi nhận từ việc bàn giao các dự án Hado Centrosa Gardern, Hado Riverside, cũng như nguồn thu từ các nhà máy thủy điện, điện mặt trời.

Theo Khổng Chiêm

NDH