Ecopark hoàn tất phát hành 500 tỷ trái phiếu, đảm bảo bằng quyền sử dụng và tài sản hình thành trên đất

Tập đoàn Ecopark đã hoàn tất phát hành 5.000 trái phiếu không chuyển đổi, không phải là nợ thứ cấp, có tài sản đảm bảo. Mệnh giá phát hành 100 triệu đồng/đơn vị, theo đó tổng giá trị phát hành đạt 500 tỷ đồng.

Hình thức phát hành riêng lẻ, dưới bút toán ghi sổ thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành trái phiếu. Lãi suất áp dụng cho kỳ đầu tiên là 10%/năm, con số cho các kỳ tiếp theo là lãi suất thả nổi và được xác định theo công thức: “Lãi suất = Lãi suất tham chiếu + 3,2%/năm”. Tổ chức bảo lãnh phát hành với hình thức cố gắng tối đa trong đợt này là VCBS.

Thời gian phát hành nhằm ngày 30/8/2019.

Về cam kết bảo lãnh, trái phiếu được bảo đảm bằng tài sản thế chấp của Tổ chức phát hành, chính là quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trên đất của các thửa đất tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Kết quả, một nhà đầu tư là tổ chức mua vào 40% tỷ trọng phát hành, tương đương giá trị 200 tỷ đồng; 300 tỷ còn lại thuộc về 72 nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Ecopark hoàn tất phát hành 500 tỷ trái phiếu, đảm bảo bằng quyền sử dụng và tài sản hình thành trên đất - Ảnh 1.

Túc Mạch

Theo Trí thức trẻ