Đáo hạn ngân hàng.

Lãi suất đáo hạn.

Đáo hạn hiểu đơn giản là tới thời hạn thanh toán, khi đến hạn vốn gốc khách hàng phải hoàn trả vốn gốc đúng theo hợp đồng tín dụng (kỳ hạn vay, phân kỳ, số tiền gốc theo hợp đồng tín dụng). Đơn giản hơn có thể hiểu rằng khoản tiền gửi ngân hàng của bạn đã đến kỳ nhận cả vốn lẫn lãi hoặc bạn vay ngân hàng đến kỳ trả nợ. lãi suất đáo hạn ý chỉ khi đến kỳ trả lãi, người vay phải đến trả lãi.

Ví dụ: Bạn gửi một số tiền vào ngày 01/01/2015 với kỳ hạn 5 năm ,lãi suất ? ,ngày ngân hàng thanh toán cho bạn là 01/01/2020 cả gốc và tiền lãi (ngày đáo hạn ngân hàng).

Khái niệm đảo nợ.

Theo cách hiểu thường đảo nợ là cho vay khoản mới để trả nợ khoản vay cũ đến hạn, khi người vay đến hạn phải trả nhưng không có khả năng trả lãi và gốc, sẽ vay thêm một khoản mới để lấy tiền trả cho khoản vay cũ gọi là đảo nợ.

Việc đảo nợ tại Việt Nam xảy ra rất thường xuyên đến mức thông thường và được xem như là việc đáo hạn ( dùng từ “đảo nợ” nhiều thành quen), do đó hầu hết mọi người khi đảo nợ thường xem như là mình đang “đáo hạn “.

 >> Khái niệm lãi suất