Thủ tục mua bảo hiểm y tế tự nguyện 2015

I- THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA : 1. Đối tượng nhân dân: Người tham gia BHYT tự nguyện cư trú tại địa bàn xã và...

Cách tính bảo hiểm xã hội mới

Cách tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mới nhất được áp dụng từ ngày 01 tháng...

Thủ tục chuyển bảo hiểm y tế khi sinh con

1- Điều kiện được mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện: Công dân Việt Nam, thường trú, hoặc tạm trú tại địa bàn từ...

Thay đổi luật bhxh mới nhất 2015

Từ 01/01/2015, chính sách thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) có một số...

Thủ tục làm Bảo Hiểm Y Tế tự nguyện

I- THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN : 1. Đối tượng nhân dân: Người tham gia BHYT tự nguyện cư trú tại địa bàn...

Cách tính đóng bảo hiểm xã hội năm 2015

Cách tính đóng bảo hiểm xã hội năm 2015 : Tỷ lệ trích Bảo hiểm xã hội – Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm...

Thủ tục lãnh bảo hiểm xã hội một lần

Với bạn làm việc trong công ty một thời gian, nhưng bạn muốn chuyển đổi công việc phù hợp với khả năng của mình....

Bảo hiểm Y Tế tự nguyện thai sản

Đóng bảo hiểm y tế tự nguyện thai sản y tế khi người lao động nghỉ hưởng chế độ thai sản Nội dung trả lời: Theo Điều...

CÁCH TÍNH BẢO HIỂM XÃ HỘI THAI SẢN

Điều 157 Bộ Luật Lao động năm 2012 quy định, lao động nữ đáp ứng đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH theo quy...

Đóng bảo hiểm xã hội bao lâu thì được hưởng lương...

Trả lời Theo quy định của pháp luật về BHXH, ngoài điều kiện về độ tuổi (nam 60, nữ 55 trong điều kiện làm việc...

NHIỀU NGƯỜI ĐỌC

TIN MỚI