CÁCH TÍNH BẢO HIỂM XÃ HỘI THAI SẢN

Điều 157 Bộ Luật Lao động năm 2012 quy định, lao động nữ đáp ứng đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội thì được nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm y tế cho thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng.

Mức trợ cấp 1 lần khi sinh con; mức hưởng chế độ thai sản; chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi sinh quy định tại Điều 34 và Điều 37 Luật BHXH như sau:

  •  Lao động nữ sinh con thì được trợ cấp một lần bằng 2 tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.
  •  Người lao động hưởng chế độ thai sản khi sinh con với mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.
  •  Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng BHXH. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH.
  •  Trường hợp lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 5 ngày đến 10 ngày trong một năm.

Nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại gia đình mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương tối thiểu chung; phải nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung mức hưởng một ngày bằng 40% mức lương tối thiểu chung.

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động nữ, hôm nay trung tâm xin chia sẻ với các bạn những thủ tục mới nhất trong chế độ thai sản.Theo quy định tại điểm b và điểm c điều 28 của luật chế độ hưởng bảo hiểm xã hội thai sản (BHXH), lao động nữ mang thai và người lao động nhận nuôi con nuôi phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi.

Điều kiện được hưởng : Lao động nữ mang thai, lao động nữ sinh con, người lao động nhận nuôi con < 4 tháng tuổi, người lao động đặt vòng tránh thai thực hiện các biện pháp triệt sản.

Quyền lợi được hưởng:

Chế độ khám thai sản:

Trong thời gian thai sản, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 5 lần, mỗi lần một ngày ( hoặc 2 ngày nếu thai bệnh lý, không bình thường).

Nếu trong quá trình mang thai chẳng may bị sẩy thai hoặc thai chết lưu thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản: nghỉ 10 ngày nếu thai < 1 tháng; nghỉ 20 ngày nếu thai từ đủ 1 – < 3 tháng; nghỉ 40 ngày nếu thai từ đủ 3 –  6 tháng; nghỉ 50 ngày nếu thai > 6 tháng.

Nếu trong quá trình mang thai thực hiện biện pháp tránh thai thì đặt vòng nghì 7 ngày, triệt sản (cả nam lẫn nữ) nghỉ 15 ngày.

Chế độ thai sản khi sinh con:

Nghỉ hưởng chế độ thai sản 6 tháng, thời gian nghỉ trước và sau khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

Hết thời gian nghỉ thai sản, nếu lao động nữ có nhu cầu nghỉ thêm thì sẽ không được hưởng lương theo thỏa thuận với người sử dụng lao động.

Trường hợp sinh đôi  từ đứa thứ hai thì cứ mỗi đứa người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Nếu chẳng may sau khi sinh, đứa con chết thì người lao động nữ được nghỉ 90 ngày
(nếu con chết dưới 60 ngày tuổi); được nghỉ 30 ngày (nếu con chết từ 60 ngày tuổi trở lên).

Nếu chẳng may sau khi sinh, người mẹ chết thì người cha hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp được nghỉ hưởng trợ cấp thai sản đến khi con đủ 06 tháng (trường hợp người mẹ đủ diều kiện hưởng trợ cấp thai sản); người cha hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp có tham gia BHXH ít nhất 06 tháng trước thời điểm người mẹ sinh con thì được hưởng trợ cấp thai sản.

Cách tính bảo hiểm xã hội cho thai sản:

Theo quy định tại điều 34 và điều 37 Luật BHXH thì người lao động nữ được hưởng chế độ khi sinh con với mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc; được trợ cấp một lần khi sinh con bằng 2 tháng lương tối thiểu chung cho mỗi đứa con.

Để cho các bạn dễ hình dung, trung tâm xin lấy một ví dụ cụ thể:

Trường hợp 1:  Chị A đóng BHXH từ tháng 10/2014 – 4/2015 mức lương là 3.100.000 đồng, tháng  5/2015 lương tăng là 4.500.000đồng. Đến ngày 22/05/2015 chị sinh, vậy thì cách tính hưởng chế độ thai sản như sau:

Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng theo cách tính bảo hiểm xã hội cho thai sản của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc của chị A là: 3.100.000 ( tính từ tháng 11/2014 – 4/2015)

Trợ cấp khi sinh con: 3.100.000 X 06 tháng = 18.600.000 đồng

Trợ cấp 1 lần khi sinh con (02 tháng lương tối thiểu chung):

02 X 1.150.000 = 2.300.000 đồng

Tổng cộng: 18.600.00 + 2.300.000 = 20.900.000 đồng

Vậy chị A sẽ nhận được trợ cấp là 20.900.000 đồng

Trường hợp 2: Chị L đóng bảo hiểm từ tháng 04/2013, với mức lương cơ bản 2.650.00 đồng, tháng 10/2014 công ty tăng lương là 3.750.000 đồng. Chị L sinh con vào tháng 02/2015 thì theo chế độ thai sản chị sẽ được hưởng:

Mức hưởng trợ cấp thai sản = 100% mức bình quân tiền lương tiền công tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc X số tháng nghỉ sinh con + trợ cấp 1 lần khi sinh con. Cách tính bảo hiểm thai sản như sau:

(2.650.000 đ X 02 tháng + 3.750.000 X 04 tháng) / 6 = 3.383.000 đồng

Trợ cấp khi sinh con: 3.383.000 X 06 tháng =  20.298.000 đồng

Trợ cấp 1 lần khi sinh con (02 tháng lương tối thiểu chung):

02 X 1.150.000 = 2.300.000 đồng

Tổng cộng: 20.298.000 + 2.300.000 = 22.598.000 đồng

Vậy chị L sẽ nhận được trợ cấp là 22.598.000 đồng

Lưu ý: Thủ tục hồ sơ để hưởng chế độ thai sản các bạn có thể tham khảo theo quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH hiệu lực ngày 01/4/2014)