Cách kiểm tra tài khoản ngân hàng Agribank qua dịch vụ SMS Banking

  1. Dịch vụ vấn tin số dư
Dịch vụ vấn tin số dư của Agribank áp dụng với quý khách hàng cá nhân cho phép quý khách hàng kiểm tra số dư tài khoản của mình tại Agribank mọi lúc mọi nơi chỉ bằng thao tác gửi tin nhắn từ điện thoại di động.
 Thông tin chi tiết
 Tiện ích
–    Quý  khách hàng có thể biết được số dư tài khoản của mình tại Agribank mọi lúc, mọi nơi (có phủ sóng viễn thông di động) chỉ bằng việc nhắn tin từ điện thoại di động theo đúng cú pháp
–    Quý khách hàng có thể sử dụng phần mềm SMS Banking để thay thế cho thao tác soạn nhắn tin, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí.

Đầu số sử dụng dịch vụ:    8149
Tài khoản sử dụng: Tài khoản tiền gửi không kỳ hạn
Phí áp dụng thu của khách hàng

–    Phía Công ty viễn thông thu của khách hàng: Khi khách hàng thực hiện việc soạn tin theo mẫu cú pháp gửi tới đầu số 8149. Công ty viễn thông sẽ thu 1.000 VNĐ/ 1 tin nhắn.
–    Phía ngân hàng:  Miễn phí giao dịch của khách hàng.

    Đăng ký sử dụng

–    Đăng ký sử dụng dịch vụ lần đầu là bắt buộc. Để sử dụng dịch vụ vấn tin số dư, quý khách hàng đến chi nhánh, phòng giao dịch của Agribank nơi mở tài khoản để thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ MobileBanking.
–    Việc đăng ký chỉ thực hiện 1 lần, trường hợp quý khách hàng thay đổi thông tin số điện thoại hoặc số tài khoản sử dụng dịch vụ MobileBanking thì phải đến Agribank để thực hiện đăng ký lại.
–    Quý khách hàng đã đăng ký lần đầu thì không phải thực hiện bước này

    Phạm vi sử dụng: Trong nước
    Hướng dẫn sử dụng

–    Bước 1:  Quý khách hàng đến Agribank để thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ MobileBanking
–    Bước 2:  Kích hoạt dịch vụ bằng tin nhắn SMS: VBA DK 2
–    Bước 3:  Cú pháp vấn tin số dư:         VBA SD

Công nghệ
–    Agribank sử dụng hệ thống xử lý tự động, đảm bảo an toàn và độ chính xác cao
2. Dịch vụ sao kê 5 giao dịch gần nhất
Đây là dịch vụ cho phép khách hàng kiểm tra 05 giao dịch gần nhất của tài khoản bằng cách gửi tin nhắn từ điện thoại di động.

 Thông tin chi tiết:

Đặc điểm:

–    Đầu số sử dụng dịch vụ:    8149
–    Tài khoản sử dụng: Tài khoản tiền gửi không kỳ hạn
–    Phí áp dụng thu của khách hàng:
Phía Công ty viễn thông thu của khách hàng: Khi khách hàng thực hiện việc soạn tin theo mẫu cú pháp gửi tới đầu số 8149. Công ty viễn thông sẽ thu 1.000 VNĐ/ 1 tin nhắn, trừ trực tiếp và tài khoản điện thoại của khách hàng.
Phía ngân hàng: Miễn phí giao dịch của khách hàng.
–    Phạm vi sử dụng: Trong nước
–    Hướng dẫn sử dụng
Bước 1:  Khách hàng đến NHNo để thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ MobileBanking
Bước 2:  Kích hoạt dịch vụ bằng tin nhắn SMS: VBA DK 2
Bước 3:  Cú pháp vấn tin giao dịch:         VBA GD

 Tiện ích:

–    Có thể kiểm tra 5 giao dịch gần nhất trên tài khoản của mình tại mọi lúc, mọi nơi (có phủ sóng viễn thông di động) chỉ bằng việc nhắn tin SMS theo đúng cú pháp;
–    Sử dụng phần mềm SMS Banking để thay thế cho thao tác soạn nhắn tin.

Điều kiện sử dụng, thủ tục đăng ký: giống dịch vụ Vấn tin số dư
3. Dịch vụ tự động thông báo biến động số dư
Đây là dịch vụ tự động gửi tin nhắn thông báo nội dung biến động (số tiền tăng, giảm, nguyên nhân) trên tài khoản của khách hàng vào điện thoại của khách hàng ngay khi tài khoản biến động. Dịch vụ giúp khách hàng quản lý tài khoản của mình 24/24.

 Thông tin chi tiết

Đặc điểm:

–    Đầu số sử dụng dịch vụ:    8149
–    Tài khoản sử dụng: Tài khoản tiền gửi không kỳ hạn

Tiện ích:–    Khách hàng được thông báo kịp thời ngay khi tài khoản biến động tăng hoặc giảm;

–    Sử dụng phần mềm SMS Banking để thay thế cho thao tác soạn nhắn tin.
 Phí
Ngân hàng tự động thu phí sử dụng hàng tháng là 5000VNĐ. Số tiền thu là cố định, không phụ thuộc vào số lượng tin nhắn phát sinh trong tháng của khách hàng.
 Phạm vi sử dụng: Trong nước
Điều kiện sử dụng, thủ tục đăng ký: giống dịch vụ vấn tin số dư
Kiểm tra tài khoản Vietcombank qua Internet tại đây