Bảo hiểm ô tô Bảo Việt

Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, số lượng xe ô tô, xe mô tô ngày càng tăng lên trong khi cơ sở hạ tầng giao thông chưa phát triển theo kịp và ý thức của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông còn chưa đầy đủ dẫn đến rủi ro tai nạn có thể đe dọa những người tham gia giao thông.

Để giảm thiểu các thiệt hại tài chính do tai nạn giao thông có thể đến đối với chiếc xe và/hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh của bạn, Bảo Việt đang triển khai các sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới với những dịch vụ ưu việt nhất và tinh thần phục vụ tận tình chu đáo. Trong đó có sản phẩm Bảo hiểm vật chất ô tô, bảo hiểm thân vỏ ô tô sau đây gọi chung là “Bảo hiểm ô tô Bảo Việt”.

Sau đây là thông tin chi tiết về đối tượng bảo hiểm, quyền lợi bảo hiểm, quy tắc bảo hiểm và phí bảo hiểm của sản phẩm “Bảo hiểm ô tô Bảo Việt”:

Đối tượng bảo hiểm

Đối tượng bảo hiểm : là thiệt hại vật chất của xe xảy ra do những tai nạn bất ngờ ngoài sự kiểm soát của chủ xe trong những trường hợp cụ thể do quy tắc bảo hiểm quy định.

Phạm vi bảo hiểm
+ Bảo Việt bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do:
– Những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, lái xe trong những trường hợp: Đâm va, lật, đổ, rơi; chìm; hoả hoạn, cháy, nổ; bị các vật thể khác rơi, va chạm vào;
– Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, lũ lụt, sụt lở, sét đánh, động đất, mưa đá, sóng thần;
– Mất cắp, mất cướp toàn bộ xe.
+ Ngoài ra, Bảo Việt còn thanh toán những chi phí cần thiết và hợp lý phát sinh do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm nhằm ngăn ngừa, hạn chế tổn thất phát sinh thêm, bảo vệ và đưa xe thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất, giám định tổn thất.

Không thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm
+ Các loại trừ chung theo quy định của Pháp luật về việc lưu hành xe , người điều khiển phương tiện, việc chấp hành luật lệ giao thông …
+ Hao mòn, hỏng hóc do sử dụng, lão hoá, mất giá, hỏng hóc do khuyết tật hoặc tổn thất thêm do sửa chữa, trong quá trình sửa chữa (gồm cả chạy thử).
+ Hư hỏng về điện hoặc các bộ phận thiết bị, máy móc mà không phải do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm.
+ Hư hỏng về điện hoặc động cơ do xe hoạt động trong vùng đang bị ngập nước.
+ Tổn thất đối với săm lốp trừ trường hợp tổn thất này xảy ra do cùng nguyên nhân và đồng thời với các bộ phận khác của xe trong cùng một tai nạn.
+ Mất cắp bộ phận xe.
+ Những vụ tổn thất dưới 500.000 đồng.

Quyền lợi bảo hiểm

Nguyên tắc bồi thường là khôi phục phương tiện trở lại trạng thái ban đầu tại thời điểm trước khi xảy ra tổn thất.

Bồi thường tổn thất bộ phận : Bảo Việt chịu trách nhiệm thanh toán chi phí thực tế để sửa chữa , thay thế (nếu không thể sửa chữa được) các bộ phận bị tổn thất
+ Trường hợp xe được bảo hiểm với số tiền bảo hiểm thấp hơn giá trị thực tế thì số tiền bồi thường của Bảo Việt được tính theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị thực tế của xe.
+ Trường hợp xe được bảo hiểm bằng hoặc trên giá trị thực tế thì Bảo Việt bồi thường theo giá trị thực tế của bộ phận đó ngay trước khi xe bị tai nạn.

Bồi thường tổn thất toàn bộ : Xe được coi là tổn thất toàn bộ trong trường hợp sau:
+ Xe bị thiệt hại trên 75% hoặc đến mức không thể sửa chữa, phục hồi để đảm bảo lưu hành an toàn, hoặc chi phí phục hồi bằng hoặc lớn hơn giá trị thực tế của xe.
+ Xe bị mất cắp, bị cướp (có kết luận của cơ quan chức năng).
Số tiền bồi thường toàn bộ bằng giá trị thực tế của xe trước khi xảy ra tai nạn (tổn thất) và không vượt quá số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Quy tắc bảo hiểm

Quy tắc bảo hiểm xe ô tô ban hành kèm quyết định số 135/2009/QĐ/TGĐ ngày 15/01/2009 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Xem tại đây…)

Các điều khoản mở rộng

 1. Bảo hiểm không trừ khấu hao thay mới
  Quyền lợi bảo hiểm: Vật tư, phụ tùng thuộc trách nhiệm bảo hiểm được thay mới, không áp dụng bất kỳ một khoản chi phí khấu trừ (hoặc khấu hao) thay mới nào. Các quy định khác của Quy tắc không thay đổi.
 2. Bảo hiểm gián đoạn sử dụng xe:
  Quyền lợi bảo hiểm: Bảo Việt trả tiền thuê xe trong trường hợp chủ xe không có xe sử dụng khi bị cơ quan chức năng tạm giữ hoặc đang được sửa chữa do tai nạn thuộc trách nhiệm bảo hiểm gây ra. Số ngày trả tối đa không quá 30 ngày.

Điều kiện áp dụng: Tất cả các loại xe có tham gia các loại hình bảo hiểm Bảo Việt. Thời điểm tính trả tiền thuê xe là sau 04 ngày kể từ ngày xe xẩy ra tai nạ thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm hoặc bị công an giữ.

 1. Bảo hiểm sửa chữa tại Ga ra tự chọn:
  Quyền lợi bảo hiểm: Xe bị tai nạn thuộc trách nhiệm bảo hiểm, Chủ xe được quyền chỉ định sử chữa tại Xưởng đã thỏa thuận trước ở thời điểm ký kết hợp đồng bảo hiểm.

Điều kiện: áp dụng cho xe mới sử dụng trong phạm vi 5 năm tính từ năm sản xuất và xe có bảo hiểm vật chất xe ôtô tại Bảo Việt.

Phí bảo hiểm bổ xung: Khách hàng đóng thêm từ 5% đến 20% phí bảo hiểm thông thường

 1. Bảo hiểm mức miễn bồi thường có khấu trừ
  Quyền lợi bảo hiểm: khi xảy ra thiệt hại thuộc hợp đồng bảo hiểm thì áp dụng nguyên tắc sau:

-Thiệt hại xe dưới mức miễn thường, chủ xe tự chọn.
-Thiệt hại trên mức miễn thường, thì (số tiền bồi thường bảo hiểm = thiệt hại – mức khấu trừ).

 1. Bảo hiểm thiệt hại xảy ra ngoài lãnh thổ Việt Nam:
  Quyền lợi bảo hiểm: xe được giải quyết bồi thường khi bị tai nạn trong phạm vi các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan.

Phí bảo hiểm bổ xung: Khách hàng đóng thêm 50% phí bảo hiểm thông thường

 1. Bảo hiểm bồi thường theo giới hạn trách nhiệm:
  Quyền lợi bảo hiểm: xe được bảo hiểm theo điều kiện bảo hiểm “ bảo hiểm theo giới hạn trách nhiệm” được hiểu là xe chỉ được bảo hiểm vật chất xe ở một mức giá thấp hơn giá trị thực tế, phần giá trị còn lại của xe chủ xe tự bảo hiểm. Khi xảy ra tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm được bồi thường như xe tham gia đúng giá trị thực tế (đối với tổn thất bộ phận) và bồi thường theo số tiền bảo hiểm (đối với bồi thường toàn bộ)
 2. Bảo hiểm mất cắp bộ phận
  Quyền lợi bảo hiểm: chủ xe được Bảo Việt bồi thường tổn thất cho những bộ phận bị mất cắp cho mỗi bộ phận theo điều kiện sau:
  -01 lần cho mỗi bộ phận đối với các hợp đồng bảo hiểm có thời hạn đến 1 năm.
  -02 lần cho mỗi bộ phận đối với các hợp đồng bảo hiểm có thời hạn lớn hơn 1 năm.

-Mức miễn bồi thường khấu trừ là 2 triệu đồng/vụ./

Phí bảo hiểm bổ xung: Khách hàng đóng thêm 15% phí bảo hiểm thông thường

 1. Bảo hiểm xe bị ngập nước
  Quyền lợi bảo hiểm: xe ô tô bị thiệt hại động cơ hoặc hư hỏng về điện do lỗi vô ý của lái xe điều khiển xe đi vào vùng ngập nước sẽ được Bảo Việt bồi thường, nếu xe có tham gia bảo hiểm vật chất xe( không áp dụng đối với bảo hiểm thân vỏ xe-bảo hiểm bộ phận). Trong trường hợp xe bị ngập nước đã chết máy hoặc dừng hoạt động mà người điều khiển xe nổ máy trở lại gây thiệt hại thì sẽ không thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thương của Bảo Việt.

Phí bảo hiểm bổ xung: Khách hàng đóng thêm 10% phí bảo hiểm thông thường

 1. Các trường hợp bảo hiểm mở rộng đặc biệt khác
  + Bảo hiểm đối với xe chưa có giấy phép lưu hành chính thức: áp dụng cho những xe mới nhận, xe chỉ được cấp phép lưu hành tạm thời trong thời gian ngắn hoặc là điều khoản mở rộng thêm cho thời gian trước khi xe được cấp phép lưu hành.

+ Bảo hiểm đối với xe tập lái : điều kiện để bồi thường là xe phải có thiết bị phanh phụ và phải có trợ lái (có bằng lái hợp lệ) kèm người tập lái khi cho xe chạy trên đường.

+ Bảo hiểm đối với xe miễn thuế : xe miễn thuế nhập khẩu là xe được nhập khẩu vào Việt nam mà không tính các loại thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế nhập khẩu nhằm phục vụ cho các tổ chức, các cơ quan đại diện nước ngoài, các cơ quan ngoại giao và cán bộ của họ. Vì không tính thuế nên giá trị của các xe này thấp hơn rất nhiều so với giá trị xe trên thị trường trong nước. Nếu các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước nhận bảo hiểm cho các xe này để khi xảy ra tai nạn các chủ xe được giải quyết bồi thường theo giá vật tư trong nước tức là giá vật tư có chịu thuế thì việc nhận bảo hiểm cho những xe loại này có một cách tính phí và cách bồi thường riêng.

+ Bảo hiểm đối với xe không được cấp phép lưu hành trên đường giao thông : áp dụng đối với các phương tiện cơ giới chỉ hoạt động trong phạm vi công trường, nông lâm trường hay khu vực khai thác mỏ. Nhưng khi phương tiện lưu hành trên đường nội bộ như vậy vẫn có thể bị tai nạn hoặc gây tai nạn cho người và các phương tiện khác vì vậy vẫn cần thiết phải tham gia bảo hiểm.

Hạn mức trách nhiệm

Giá trị thực tế của xe: Giá trị xe thực tế của xe do Bảo Việt và Chủ xe thoả thuận theo giá trị thực tế trên thị trường tại thời điểm tham gia bảo hiểm kết hợp với giám định tình trạng thực tế của xe trong quá trình sử dụng.

Giá trị bảo hiểm của xe: Chủ xe có thể lựa chọn bảo hiểm cho xe bằng hoặc thấp hơn giá trị thực tế của xe để được bồi thường theo cách tương ứng được quy định trong Quy tắc bảo hiểm.

* Trong mọi trường hợp tổng số tiền bồi thường trong một vụ tai nạn không vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm hoặc số tiền bảo hiểm đã ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm và không vượt quá số tiền thực tế Chủ xe phải sửa chữa khắc phục thiệt hại.

Phí bảo hiểm vật chất xe ô tô

Phân loại xe ô tô theo giá trị thực tế Phí bảo hiểm vật chất xe (Xe không kinh doanh) Phí bảo hiểm vật chất xe (Xe kinh doanh)
Xe đã sử dụng dưới 3 năm, còn 85% giá trị trở lên. Bạn có thể liên hệ: 0949.013.668 (Hà Nội ) hoặc số 1900 55 88 89 (TP Hồ Chí Minh)  để được tư vấn mức phí tốt nhất
Xe đã sử dụng 3-6 năm, còn 65-85% giá trị.
Xe đã sử dụng 6-20 năm, còn 50-65% giá trị.
Thời hạn bảo hiểm Phí bảo hiểm
Nếu đóng bảo hiểm trong 2 năm Giảm 15% phí bảo hiểm
Nếu đóng bảo hiểm trong 3 năm Giảm 20% phí bảo hiểm

* Lưu ý: Không nhận bảo hiểm vật chất xe cũ sử dụng trên 20 năm.

Theo Baohiembaoviet.