60 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 (Có đáp án) 2022

Or you want a quick look: Bộ đề thi cuối kì 1 Toán 7 có đáp án

Bộ đề thi cuối kì 1 Toán 7 gồm 60 đề kiểm tra chất lượng học kì 1 có đáp án chi tiết kèm theo được tổng hợp từ đề thi chính thức của các năm học trước.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 giúp cho quý thầy cô và các em ôn tập củng cố kiến thức, chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi học kì 1 lớp 7 sắp tới. Đề thi có đáp án kèm theo các em sẽ dễ dàng so sánh với kết quả của mình. Bên cạnh đó các em xem thêm một số đề thi học kì 1 lớp 7 năm 2021 như đề thi học kì 1 môn Ngữ văn, tiếng Anh, Vật lý, Địa lý, Sinh học, Lịch sử, GDCD, Công nghệ. Vậy sau đây là 60 đề kiểm tra cuối học kì 1 Toán 7, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Bộ đề thi cuối kì 1 Toán 7 có đáp án

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 - Đề 1

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (2 điểm)

Mỗi câu sau có nêu bốn phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy chọn phương án đúng (viết vào bài làm chữ cái đứng trước phương án được lựa chọn)

READ  Đề thi kì 2 lớp 8 môn Lịch sử năm 2020 2022

Câu 1: Nếu sqrt{x}=2 thì mathrm{x}^{2} bằng:

A. 2

B. 4

C. 8

D. 16

Câu 2: Kết quả của phép tính 3^{6} cdot 3^{2}

A. 3^{4}

B. 3^{8}

C. 3^{12}

D.3^{16}

Câu 3: Hệ thức nào đúng trong các hệ thức sau:

A. -sqrt{9}=-3

B. sqrt{9}=-3

C. sqrt{-9}=-3

D. -sqrt{9}=sqrt{-9}

Câu 4 Số frac{7}{20} là kết quả của phép tính:

A. frac{9}{20}-frac{1}{5}

B. frac{7}{20}-frac{1}{5}

C. frac{11}{20}-frac{1}{5}

D. frac{1}{4}-frac{1}{5}

Câu 5: Kết quả của biểu thức left(frac{-1}{8}+frac{-5}{16}right) cdot frac{4}{7}là :

A. frac{-3}{4}

B. frac{1}{4}

C. frac{-1}{4}

D. -3

Câu 6: Trong các điểm sau: mathrm{M}(0 ;-1) ; mathrm{N}left(frac{1}{3} ; frac{-1}{3}right) ; mathrm{P}left(frac{1}{2} ; 0right) ; mathrm{Q}left(frac{1}{2} ; 1right), điểm nào không thuộc đồ thị của hàm số mathrm{y}=2 mathrm{x}-1 ?

A. điểm M

B. điểm N

C. điểm P

D. điểm Q

Câu 7: Cho một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song. Khi đó, số cặp góc so le trong bằng nhau được tạo thành là:

A. 2

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 8 Có bao nhiêu đường thẳng đi qua một điểm cố định và vuông góc với một đường

A. 1

B. 2

C. 2

D. vô số

Phần II. Tự luận (8 điểm)

Câu 1: (2,5 điểm) Tính giá trị của biểu thức sau:

a) left(frac{1}{4}right)^{2} cdot frac{1}{4} cdot 16^{2}

b) frac{sqrt{3^{2}}-sqrt{39^{2}}}{sqrt{7^{2}}-sqrt{91^{2}}}

Câu 2: (2,5 điểm)

Cho đồ thị của hàm số mathrm{y}=left(mathrm{m}-frac{1}{2}right) mathrm{x}với m là hằng số đi qua điểm mathrm{A}(2 ; 4).

a) Xác định m

b) Vẽ đồ thị của hàm số đã cho với giá trị m tìm được ở câu a

Câu 3: (3 điểm)

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, đường cao AH vuông góc với BC tại H. Trên tia đối của tia HA lấy điểm D sao cho HA = HD.

a) Chứng minh rằng BC là tia phân giác của góc ABD

b) Chứng minh rằng CA=CD

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 - Đề 2

Bài 1 (3 điểm) Thực hiện phép tính :

a) frac{5}{16}+frac{1}{12}-frac{7}{8}

b) frac{5}{17}+frac{8}{9}+frac{12}{17}-0,7-1 frac{8}{9}

c) left(1-frac{1}{2}right)^{2}-left(-frac{1}{3}right)^{2}: frac{1}{3}+frac{sqrt{64}}{4}

Bài 2 (3 điểm) Tìm x, y biết

a) frac{1}{5}+frac{2}{3} x=frac{1}{3}

b) left|x-frac{1}{2}right|+frac{3}{4}=frac{9}{10}

c) frac{x}{2}=frac{y}{3} va 2 x+y=-21

Bài 3 (1 điểm) 

Biết chu vi của một tam giác là 45 cm. Tính độ dài ba cạnh của tam giác đó biết rằng độ dài ba cạnh của tam giác tỉ lệ nghịch với các số 3 ; 4 ; 6

READ  TOP 12 đề thi học kì 2 lớp 7 năm 2021 2022

Bài 4 (3 điểm) 

Cho tam giác nhọn ABC (mathrm{AB}<mathrm{AC})Gọi I là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia IB lấy điểm K sao cho mathrm{IK}=mathrm{IB}.

a) Chứng minh Delta mathrm{ABI}=Delta mathrm{CKI}.

b) Chứng minh mathrm{KC} / / mathrm{AB}.

.......................

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 - Đề 3

A. TRẮC NGHIỆM (2.5 điểm). Học sinh chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau rồi ghi vào giấy làm bài.

Câu 1. Giá trị của lũy thừa (-2016)^{0} bằng:

A. 2016

B.-2016

C. -1

D. 1

Câu 2. Số (-1)^{2017} bằng

A. -1

B. 0

C. 1

D. 1

Câu 3. Điểm A(-1 ; 2) thuộc góc phần tư thứ mấy

A. I

B. II

C. III

D. 2016

Câu 4. Điểm nào thuộc đồ thị hàm sốmathrm{y}=mathrm{f}(mathrm{x})=2 mathrm{x}-1

A. A(1 ;-1)

B. B (-1 ; 1)

C. mathrm{C}(1 ; 1)

D. IV

Câu 5. Số 2,12345 thuộc tập hợp số nào

A. Tự nhiên

B. Nguyên

C. Hữu tỉ

D. Vô tỉ

Dùng hình vẽ bên dưới, với giả thiết: Tam giác A B C và đường thẳng xy song song với B C cắt các cạnh A B, A C lần lượt tại D và E, để trả lời các câu hỏi từ 6 đến 10

Câu 6. Góc widehat{A C B} cùng với góc nào sau đây tạo thành một cặp góc đồng vị?

A. overline{A B C}

B. overline{A E D}

C. widehat{B A C}

D. EAD

Câu 7. Góc widehat{A D E} là góc đối đỉnh của góc nào?

A. widehat{D A E}

B. overparen{E A B}

C. overline{B D E}

D. overline{x D B}

Câu 8. Góc widehat{A C B} là góc trong cùng phía của góc nào?

A. widehat{A D E}

B. widehat{E A D}

C. widehat{C E D}

D. widehat{D A E}

Câu 9. Góc ngoài tại đỉnh mathrm{E} của tam giác mathrm{ADE} là góc nào sau đây ?

A. widehat{E A D}

B. overline{D E C}

C. overline{A E y}

D. Cả B và C đều đúng

Câu 10 . Tổng các góc nào sau đây bằng 180^{circ} :

A. overline{A B C}+overline{B A C}+overline{A C B}

B. overline{D A E}+overline{B D E}

C. overline{A B C}+overline{B A C}+overline{A E D}

D. Cả A, B, C đều đúng

B. TỰ LUẬN

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện tính hợp lý (nếu có thể)

READ  Soạn bài Tiếng gà trưa (ngắn gọn, đầy đủ) 2022

A=frac{5}{3} cdot C=frac{9^{2} cdot 9^{3}}{3^{9}}

mathrm{B}=(0,125)^{16} cdot(-8)^{16}

Bài 2 (1,5 điểm)

a. frac{3}{4}+frac{2}{3} x=frac{1}{2}

b. 3^{x}+3^{x+1}+3^{x+2}+3^{x+3}+3^{x+4}=3267

Bài 3. (1,0 điểm)

Tính số đo các góc của tam giác mathrm{ABC} biết chúng tỉ lệ với các số 2 ; 3 ; 5.

Bài 4. (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại B và widehat{A C B}=30^{circ}, tia phân giác góc A cắt cạnh BC tại D. Trên cạnh AC lấy E sao cho mathrm{AE}=mathrm{AB}

a) Tính số đo các góc widehat{B A C}, widehat{A D C}.

b) Chứng minh triangle mathbf{A B D}=Delta mathbf{A E D}

c) Chứng minh: DE là trung trực của AC

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 - Đề 4

A. TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm) Học sinh chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau rồi ghi vào giấy làm bài (Ví dụ: Câu 1 chọn ý A thì ghi 1A)

Câu 1. Giá trị của lũy thừa (-2)^{3} bằng

A. 8

B. -8

C. 6

D. -6

Câu 2. Kết quả của sqrt{frac{16}{25}} bằng

A. frac{4}{5}

B. frac{5}{4}

C. cdot sqrt{frac{4}{5}}

D. frac{4}{25}

Câu 3. Cho a là một số tự nhiên, kết luận nào sau đây đúng ?

A. a là một số hữu tỉ

C. a là một số nguyên

B. a là một số thực

D. Cả A, B,C đều đúng

Câu 4. Điểm mathrm{A}(mathrm{x} ;-1) thuộc đồ thị hàm số mathrm{y}=mathrm{f}(mathrm{x})=mathrm{x}+1 thì x bằng

A. -1

B. -2

C. 1

D. 2

Câu 5. Đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ a nếu

A. mathrm{y}+mathrm{x}=mathrm{a}

B. y-x=a

C. mathrm{y}: mathrm{x}=mathrm{a}

D. y cdot x=a

Câu 6. Làm tròn số 2,018 đến hai chữ số thập phân ta được kết quả là

A. 2,01

B. 2,02

C. 2,03

D. 2,3

Dùng hình vẽ bên dưới với giả thiết: Tam giác A B C có A B C=60^{circ} ; B A C=80^{circ}. CD là tia đối của tia C B và đường thẳng xy / / AB, để trả lời các câu hỏi từ 7 tới 12

......................

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm nội dung đề thi và đáp án

See more articles in the category: Văn học

Leave a Reply