Tỷ giá ngoại tệ 24/03/2015

Tỷ giá USD – Tỷ giá ngoại tệ cập nhật hàng ngày

(Cập nhật lần thứ 1 lúc 9h40 ngày 24/03/2015)
Ký hiệu

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay

(24/03/2015)

Tỷ giá ngoại tệ hôm qua

(23/03/2015)
Tỷ giámua vào
Tỷ giábán ra
Tỷ giámua vào
Tỷ giábán ra
USD
21,500.00
21,560.00
21,460.00
21,520.00
EUR
23,357.03
23,695.74
23,030.21
23,353.39
AUD
16,767.29
17,027.69
16,548.98
16,798.23
KRW
21.61 
21.42
KWD
73,195.63
72,903.84
MYR
5,915.44 
5,832.49
NOK
2,774.13 
2,719.96
RUB
407.63 
403.39
SEK
2,564.58 
2,521.36
SGD
15,504.83
15,888.09
15,344.71
15,716.74
THB
649.17 
676.61 
646.57
673.59
CAD
16,947.10
17,331.59
16,817.46
17,191.05
CHF
22,024.23
22,388.81
21,713.67
22,062.90
DKK
3,210.67 
3,164.86
GBP
31,821.53
32,348.28
31,730.52
32,240.85
HKD
2,738.70 
2,795.19 
2,733.47
2,788.56
INR
353.45 
351.61
JPY
177.16 
180.64 
176.63
180.01
SAR
5,923.77 
5,909.86
* Mũi tên màu xanh (  ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.* Mũi tên màu đỏ (  ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.