Tỷ giá ngoại tệ ngày 23/03/2015

Tỷ giá USD – Tỷ giá ngoại tệ cập nhật hàng ngày

(Cập nhật lần thứ 1 lúc 9h43 ngày 23/03/2015)
Ký hiệu

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay

(23/03/2015)

Tỷ giá ngoại tệ hôm qua

(22/03/2015)
Tỷ giámua vào
Tỷ giábán ra
Tỷ giámua vào
Tỷ giábán ra
USD
21,460.00
21,520.00
21,460.00
21,520.00
EUR
23,030.21 
23,353.39 
22,778.77
23,098.42
AUD
16,548.98 
16,798.23 
16,351.21
16,597.48
KRW
21.42 
21.29
KWD
72,903.84 
72,830.87
MYR
5,832.49 
5,812.89
NOK
2,719.96 
2,707.01
RUB
403.39 
400.25
SEK
2,521.36 
2,512.17
SGD
15,344.71 
15,716.74 
15,263.91
15,633.98
THB
646.57 
673.59 
644.79
671.73
CAD
16,817.46 
17,191.05 
16,691.42
17,062.22
CHF
21,713.67 
22,062.90 
21,500.52
21,846.32
DKK
3,164.86 
3,132.79
GBP
31,730.52 
32,240.85 
31,354.49
31,858.78
HKD
2,733.47 
2,788.56 
2,733.26
2,788.35
INR
351.61 
351.10
JPY
176.63 
180.01 
175.51
178.87
SAR
5,909.86 
5,910.02
* Mũi tên màu xanh (  ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.* Mũi tên màu đỏ (  ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.