Thông báo

Đăng ký vay vốn của bạn chưa hoàn thành. Bạn có thể tiếp tục tại đây!
Đăng ký vay tín chấp tiêu dùng
Lựa chọn đối tượng phù hợp với bạn:
Chọn hình thức này nếu bạn là người đi làm và hưởng lương
Chọn hình thức này nếu bạn là chủ Doanh nghiệp hoặc chủ hộ Kinh doanh
Nội dung hỏi đáp chi tiết

Nếu vay 100 triệu với lãi suất 15%/năm thì hàng tháng phải là bao nhiêu?

Người gửi : trong
Ngày gửi : 29/05/2011 11:17 am
Nội dung câu hỏi:
Có thể hướng dẫn tôi tính lãi suất ngân hàng khi vay 100 trieu biet: lsuất nam (15%),ls thang (0,0,125).Vậy lãi suất tháng phải trả là bao nhiêu?
CHUYÊN GIA TRẢ LỜI
Bạn vay 100 triệu với lãi suất 15%/năm tính theo lãi suất dư nợ giảm dần hay tính theo dư nợ ban đầu? Khoản vay của bạn là khoản vay trả góp hay trả lãi hàng tháng - trả gốc cuối kỳ?
  Mời bạn tham khảo 2 phương pháp tính lãi suất thông dụng nhất hiện nay:
      * Lãi suất tính theo dư nợ ban đầu, gốc và lãi trả hàng tháng
         - Giả sử thời gian vay là 12 tháng
      ===> lãi suất một năm = 100.000.000*15% = 15.000.000 đồng
            
             Lãi suất hàng tháng phải trả = 15.000.000 / 12 = 1.250.000 đồng
    ===> Gốc phải trả hàng tháng 100.000.000/12 = 8.333.333 đồng

Bạn có thể tham khảo bảng phân bổ lãi suất tại đây ===>http://smartfinance.vn/tinh_lai_suat_vay_von/
       * Lãi suất tính theo dư nợ giảm dần - gốc và lãi trả đều hàng tháng
              - Tháng đầu tiên bạn trả gốc và lãi theo phương án trên với lãi hàng tháng là 1.250.000 đồng và gốc là 8.333.333 đồng
              Tháng tiếp theo bạn tính lãi trên gốc mới là số tiền ban đầu 100 triệu trừ đi số tiền gốc đã thanh toán tháng đầu 8.333.333 đồng
            ==> 100.000.000 -8.333.333 = 91.666.667 đồng
 Như vậy lãi trong tháng tiếp theo được tính như sau:
          = 91.666.667 *15%/12 = 1.145.833 đồng
Tương tự như vậy cho tới tháng cuối cùng.
    * Với phương án trả lãi hàng tháng và trả gốc cuối kỳ
          - Lãi suất trong 1 năm là 100.000.000*15% = 15.000.000 đồng
          - lãi suất trả đều hàng tháng  = 15.000.000/12 = 1.250.000 đồng
Vậy lãi suất bạn trả hàng tháng là 1.250.000 đồng và tới khi đáo hạn thì bạn trả gốc là 100 triệu.
Chuyên gia trả lời : Hương.cao (Mrs)
01/06/2011 08:54 am
Công cụ tra cứu
  • Tiết kiệm
  • Vay Vốn
  • Vị trí ATM
  • Điểm giao dịch

Cho phép bạn tính toán tiền tiết kiệm khi gửi một số tiền theo một kỳ hạn nhất định và so sánh lãi suất, tiền được hưởng giữa các ngân hàng

Xem hướng dẫn chi tiết
Lãi suất cao nhất
Tất cả các ngân hàng
Theo từng ngân hàng

Hỗ trợ tài chính

send email