Tổng tài sản ngân hàng tăng mạnh sau nửa năm 2017

Theo thống kê mới cập nhật mới đây của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tổng tài sản của toàn hệ thống tín dụng đạt sát mốc 9 triệu tỷ đồng tính đến hết ngày 31/5/2017.

Tổng tài sản của toàn hệ thống ở thời điểm trên đạt 8,97 triệu tỷ đồng, tăng 5,45% so với hồi đầu năm và nhiều khả năng ở thời điểm hiện tại đã vượt mốc 9 triệu tỷ đồng. Trong đó, tính đến hết ngày 31/05, tổng tài sản của nhóm ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước đạt 4,07 triệu tỷ đồng (tăng 5,54%); tổng tài sản nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 3,6 triệu tỷ đồng (tăng 5,49%); nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài có tổng tài sản đạt 858 nghìn tỷ đồng (tăng 3,6%) và nhóm các công ty tài chính, cho thuê tài chính có tổng tài sản đạt 126 nghìn tỷ đồng (tăng 10,2%).

 

Như vậy có thể thấy là tổng tài sản ở nhóm ngân hàng thương mại nhà nước tăng mạnh nhất về giá trị tuyệt đối; trong khi nhóm các công ty tài chính, cho thuê tài chính có mức tăng mạnh nhất theo tỷ lệ phần trăm.

Theo lưu ý của NHNN, khối ngân hàng thương mại Nhà nước bao gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam, Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu, Ngân hàng thương mại TNHH một thành viên Đại Dương.

Về vốn điều lệ, toàn hệ thống TCTD vẫn duy trì tốc độ gia tăng “ì ạch” 2,28%, đạt 499 nghìn tỷ đồng. Dẫn đầu tiếp tục là nhóm NHTM cổ phần với 103 nghìn tỷ đồng, tăng 1,24%, trong khi nhóm NHTM Nhà nước đạt 147 nghìn tỷ đồng, tăng 0,76%.

Nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài một lần nữa dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng vốn điều lệ với mức tăng 7,51%, đạt gần 112 nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, vốn điều lệ của các công ty tài chính, cho thuê tài chính bất ngờ giảm 2,52%, còn 19,2 nghìn tỷ đồng.

Đến hết ngày 31/5/2017, các tổ chức tín dụng vẫn tiếp tục duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) và tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn trong mức cho phép.

CAR nhóm NHTM Nhà nước ở mức 9,76%, trong khi của nhóm NHTM Cổ phần cao hơn, đạt 11,46%. Nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài duy trì CAR ở mức rất cao 34,31%. Song song, con số này ở nhóm công ty tài chính, cho thuê tài chính là 18,75%.

Đối với tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn, quy định đối với các ngân hàng là không vượt quá 40% áp dụng từ 1/1/2018. Hiện tại NHNN vẫn đang áp dụng mức 50%. Tuy nhiên, cả nhóm NHTM Nhà nước và NHTM Cổ phần đều duy trì dưới ngưỡng 40%, đạt lần lượt 37,16% và 35,76%.

(Nguồn:enternews.vn)