Thị trường trái phiếu muốn thêm “đất” phát triển

(SF) Bối cảnh phát triển mới của thị trường trái phiếu, theo ông Trịnh Hoài Giang – Phó chủ tịch Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), đang đòi hỏi tăng tính chuyên nghiệp và chiều sâu, nên VBMA sẽ thúc đẩy triển khai nhiều giải pháp mới.

Không dừng lại ở lĩnh vực trái phiếu như hiện tại, được biết VBMA đang có tham vọng mở rộng phạm vi hoạt động sang các lĩnh vực có mối liên hệ chặt chẽ với thị trường trái phiếu là thị trường ngoại hối, tiền tệ. Ông có thể cho biết chi tiết hướng điều chỉnh mới này?

Với những kết quả, kinh nghiệm hoạt động tích cực đã đạt được trong gần 8 năm qua, VBMA mong muốn tham gia triển khai các hoạt động thúc đẩy sự gắn kết chặt chẽ, hiệu quả giữa sự phát triển của thị trường trái phiếu với phát triển của thị trường ngoại hối, thị trường tiền tệ liên ngân hàng.

Lý do là bởi đây là các lĩnh vực có mối liên quan chặt chẽ và có tác động lẫn nhau. Nếu có các giải pháp phối hợp đồng nhịp, hiệu quả, thì sẽ hỗ trợ cho thị trường trái phiếu phát triển theo chiều sâu, chuyên nghiệp, tăng sức hấp dẫn và thu hút nhiều hơn nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường.

Ngược lại, thực tế đã chứng minh rằng, những biến động trên thị trường tiền tệ, ngoại hối nếu không có giải pháp hóa giải hiệu quả, sẽ tác động không tích cực đến sự phát triển của thị trường trái phiếu. Việc chưa có các giải pháp kiểm soát rủi ro biến động tỷ giá đang là một trong những bước cản khiến nhà đầu tư nước ngoài e ngại tham gia thị trường trái phiếu Việt Nam.

Thậm chí, ngay cả khi đã rót vốn đầu tư vào thị trường trái phiếu, nhưng mỗi khi tỷ giá biến động mạnh, dòng vốn ngoại tìm cách rút ra khỏi Việt Nam. Điều này không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng cạnh tranh của thị trường trái phiếu Việt Nam, mà còn khiến nhà phát hành gặp khó khăn trong triển khai huy động vốn.

Thị trường trái phiếu muốn thêm “đất” phát triển

Ông Trịnh Hoài Giang

Để hiện thực hóa tham vọng mở rộng phạm vi hoạt động như trên, bước đi cụ thể của VBMA là gì, thưa ông?

VBMA đang thúc đẩy sửa đổi Điều lệ hoạt động của Hiệp hội nhằm mở rộng phạm vi hoạt động để triển khai các sản phẩm có mối liên hệ chặt chẽ giữa thị trường trái phiếu, tiền tệ và ngoại hối như: hình thành đường cong lãi suất chuẩn ngắn hạn; giá FX Swap chuẩn trên thị trường liên ngân hàng; hình thành các chuẩn mực đạo đức hành nghề, chuẩn mực giao dịch giữa các thành viên trên thị trường ngoại hối và thị trường tiền tệ liên ngân hàng Việt Nam trong năm 2017.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến các thành viên của Hiệp hội, cũng như các bên liên quan, VBMA đang hoàn tất bản Dự thảo Điều lệ sửa đổi để đề xuất Bộ Nội vụ phê duyệt trong thời gian tới. Một khi phạm vi hoạt động của VBMA được mở rộng theo hướng như trên, thì sẽ là bước tiến lớn trong nâng cao tính chuyên nghiệp, cải thiện tính hấp dẫn cho thị trườn trái phiếu, cũng như thu hút rộng hơn nhà đầu tư tham gia thị trường này.

Trong ngắn hạn, để thúc đẩy thị trường trái phiếu phát triển trong năm nay, đâu là các giải pháp lớn đang được VBMA thúc đẩy, thưa ông?

Sau khi 13 ngân hàng là thành viên của VBMA mới đây đã ký kết Biên bản ghi nhớ về việc sử dụng mẫu hợp đồng nguyên tắc cho giao dịch mua bán trái phiếu tại thị trường Việt Nam, VBMA đang thúc đẩy triển khai thỏa thuận này nhằm giảm thiểu thời gian đàm phán hợp đồng giao dịch giữa các đối tác trên thị trường, giảm thiểu rủi ro, tăng sự minh bạch, công bằng, chuyên nghiệp trong hoạt động giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ giữa các thành viên.

Từ đó, góp phần làm giảm thiểu thời gian xử lý giao dịch, giảm chi phí giao dịch, thu hút các nhà đầu tư mới dễ dàng tham gia thị trường hơn, ngay cả khi họ muốn kết nối giao dịch với các tổ chức đầu tư lớn hàng đầu thị trường…

Một giải pháp quan trọng nữa được nhìn nhận khi triển khai sẽ tạo bước chuyển lớn trên thị trường trái phiếu là VBMA cũng đang phối hợp với các bên liên quan hoàn tất chuyển chức năng thanh toán tiền giao dịch trái phiếu chính phủ từ Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) sang Ngân hàng Nhà nước.

Với bước đi mới này, hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu chính phủ sẽ có sự thay đổi đáng kể, bởi việc thanh toán trái phiếu chính phủ được chuyển từ phương thức bù trừ đa phương sang thanh toán tổng tức thời theo thời gian thực. Dự kiến phương thức mới này sẽ áp dụng từ tháng 3/2017.

Hữu Đạo thực hiện.