Tập đoàn Masan công bố doanh thu 18000 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (mã MSN) đã công bố kết quả kinh doanh chưa kiểm toán trong 6 tháng đầu năm 2017. Lợi nhuận thuần hợp nhất sau lợi ích cổ đông thiểu số trong nửa đầu năm 2017 đạt 455 tỷ đồng, giảm 56,0% và doanh thu thuần hợp nhất đạt 18.019 tỷ đồng, giảm 5,9%.

MSN dự báo lợi nhuận thuần hợp nhất sau lợi ích cổ đông thiểu số cho cả năm 2017 đạt mức 2.400 – 2.800 tỷ đồng (năm 2016 là 2.791 tỷ đồng) và dự kiến doanh thu thuần hợp nhất năm 2017 sẽ tương đương kết quả của năm 2016.

Các sản phẩm của Masan Consumer Holdings

Theo MSN, Masan Consumer Holdings (MCH) mất một khoản doanh thu tiềm năng là 1.055 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2017 từ kế hoạch phát triển một mạng lưới phân phối hiệu quả và lành mạnh hơn để phục vụ người tiêu dùng và chuẩn bị cho chương trình tung sản phẩm mới trong nửa cuối năm đối với tất cả ngành hàng.

Mức tồn kho cuối năm 2016 tại nhà phân phối là 2.272 tỷ đồng, giảm xuống còn 1.633 tỷ đồng tính đến ngày 31/3/2017 và mức tồn kho tính đến tháng 30/6/2017 là 1.217 tỷ đồng. Để hỗ trợ chương trình cắt giảm mức tồn kho, MCH đã đầu tư thêm 305 tỷ đồng chi phí bán hàng, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, làm ảnh hưởng đến kết quả EBITDA và biên lợi nhuận thuần hợp nhất.

Cũng theo MSN, thu nhập tài chính hợp nhất giảm 29,2% trong sáu tháng đầu năm 2017 do số dư tiền mặt hợp nhất (bao gồm các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn) giảm từ 14.920 tỷ đồng tính đến ngày 31/12/2016 xuống còn 6.666 tỷ đồng tính đến ngày 30/6/2017 và lãi suất thấp hơn.

MSN kỳ vọng mức tồn kho đạt khoảng 1.000 tỷ đồng vào cuối năm (mức tối ưu để duy trì một hệ thống phân phối mạnh). Chiến lược này sẽ giúp tối ưu hoá khả năng tiêu thụ của tám đợt ra mắt sản phẩm mới trong nửa cuối năm 2017 cũng như chuẩn bị cho việc tung ra các sáng kiến mới trong năm 2018.

Số dư tiền mặt bị ảnh hưởng do khoản chi trả cổ tức bằng tiền mặt của MSN trong quý 1/2017 là 2.277 tỷ đồng, và cả MCH và MNS đã hoàn trả trước hạn khoản trái phiếu trị giá 6.700 tỷ đồng.

Số dư nợ tại ngày 30/6/2017 ở mức 34.037 tỷ đồng so với mức 41.091 tỷ đồng tính đến ngày 31/12/2016. Như đã đề cập trong Báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2017, Masan sẽ tiếp tục giảm khoản nợ nếu không có cơ hội sử dụng vốn hiệu quả hơn.

MSN ước tính lợi nhuận thuần sau lợi ích cổ đông thiểu số sáu tháng cuối năm 2017 sẽ vào khoảng 1.945-2.345 tỷ đồng, tăng 10,7% đến 33,5% so với năm 2016.