Quý III/2017, phát hành 45.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Trong đó, loại trái phiếu kỳ hạn 5 năm chiếm tỷ trọng huy động lớn nhất là 18.000 tỷ đồng; các kỳ hạn 10, 15, 20 và 30 năm đều có hạn mức phát hành là 6.000 tỷ đồng; kỳ hạn 7 năm có hạn mức phát hành thấp nhất là 3.000 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 125.745 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, hoàn thành 68,6% kế hoạch cả năm 2017.

Vào đầu quý III/2017, hoạt động huy động vốn qua kênh trái phiếu chính phủ của Kho bạc Nhà nước thuận lợi rõ nét khi cung giảm, trong khi sức cầu từ thị trường đang ở mức cao, mặt bằng lãi suất trúng thầu các loại kỳ hạn gần đây liên tiếp giảm so với 6 tháng đầu năm.

(Nguồn:ĐTCK)