Lãi suất nợ quá hạn được tính như thế nào?

" Em đang là sjnh viên năm thứ 2 , hiện nay e đang có nhu cầu vay vốn theo chính sách của nhà nước dành cho học sinh sjnh viên. theo em được biết là e sẽ được vay 8 triệu/1 năm với lãi suất 0,5 % kể từ khj nhận tiền vay. Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay là như thế nào? lãi suất nợ quá hạn sẽ được tính như nào ạ, rất mong đươc giải đáp"

ThaoTT Asked on October 11, 2010 in No Category.
Add Comment
1 Answers

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 474 Bộ luật Dân sự thì “Trong trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi trên nợ gốc và lãi nợ quá hạn theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ”.

Theo quy chế cho vay mới của Ngân hàng Nhà nước, khi đến kì hạn trả nợ gốc và lãi, nếu khách vay không trả đúng hạn và không được điều chỉnh kì hạn nợ vay hoặc không được gia hạn nợ thì tổ chức tín dụng chuyển toàn bộ số nợ còn lại sang nợ quá hạn.

Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay – Trường hợp khách vay chậm thanh toán một kì, có thể chuyển toàn bộ qua nợ quá hạn nhưng chỉ tính lãi quá hạn trên khoản nợ mà khách hàng đã không trả đúng hạn, còn phần nợ gốc chưa đến kì hạn trả thì vẫn tính theo lãi suất cho vay theo hợp đồng tín dụng.

Trường hợp đến thời điểm cuối cùng của thời hạn cho vay mà khách vay vẫn không trả hết số nợ gốc và nợ lãi, không được tổ chức tín dụng gia hạn thì sẽ tính lãi suất quá hạn trên toàn bộ dư nợ gốc đã chuyển.

Trường hợp của bạn được tính như sau: 0,5 x 130 :100 = LS bạn phải trả (trong kỳ chưa thanh toán được)

Như vậy, đối với số tiền chậm trả nợ, bạn sẽ phải trả số tiền gốc, số tiền lãi trong hạn chưa trả (tính đến hạn trả nợ- nếu có) và lãi quá hạn. Thời hạn chậm trả nợ do Ngân hàng quy định. Nếu hết thời hạn đó, bạn vẫn chưa trả được nợ, Ngân hàng sẽ xử lý tài sản bảo đảm của bạn để thu hồi khoản nợ.

ThaoTT Answered on July 22, 2011.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.