Gửi tiền Tiết kiệm tại Vietinbank cần phải thực hiện những thủ tục gì?

Gửi tiết kiệm 10 triệu đồng với thời hạn 6 tháng thì sau 1 năm từ ngày 1/3/2011 đến 1/9/2011thì tôi được hưởng bao nhiêu tiền lãi? Tôi muốn gửi ở Vietinbank và gửi tiền Tiết kiệm cần phải thực hiện những thủ tục gì?

ThaoTT Asked on April 18, 2011 in No Category.
Add Comment
1 Answers

Trả lời:

+ Lãi tiền gửi Tiết kiệm được VietinBank áp dụng tính theo quy định sau:

Số tiền lãi khách hàng được hưởng= Số tiền gốc thực tế khách hàng đã gửi * Lãi suất áp dụng đối với từng kỳ hạn được quy định trong từng thời kỳ * Số ngày thực tế khách hàng đã gửi.

Nếu khách hàng gửi 10 triệu đồng với thời hạn 6 tháng (từ ngày 01/03/2011 đến ngày 01/09/2011) thì sau 6 tháng, số tiền lãi mà khách hàng được hưởng sẽ là:

Số tiền lãi khách hàng được hưởng= 10.000.000 * 12%/360 * (31+30+31+30+31+31)= 613.333 đồng

Nếu sau 6 tháng mà khách hàng không rút tiền và không có yêu cầu gì khác thì ngân hàng sẽ tự động nhập lãi (380.100 đồng) vào khoản tiền gốc (10.000.000 đồng) mà khách hàng đã gửi (nếu loại Tiền gửi TK được nhập lãi vào gốc) và kéo dài thêm 1 kỳ hạn mới là 6 tháng (từ ngày 01/09/2011 đến ngày 01/03/2012), (đúng bằng thời hạn mà khách hàng đã đề nghị gửi trước đó nếu VietinBank vẫn đang tiếp tục huy động loại TGTK này).
Vậy số tiền lãi mà khách hàng được hưởng trong 6 tháng tiếp theo sẽ là:

Số tiền lãi khách hàng được hưởng= (10.000.000+ 613.333) * 12%/360 * (30+31+30+31+30+31)= 647.413 đồng

Như vậy, số tiền lãi mà khách hàng được hưởng sau 1 năm sẽ là:
  613.333+ 647.413 = 1.260.746 đồng

(Ghi chú: Giả sử lãi suất tiền gửi Tiết kiệm 6 tháng là 12%/năm)

+Gửi tiền tiết kiệm tại Vietinbank cần những thủ tục sau:

Người gửi tiền phải trực tiếp thực hiện giao dịch gửi tiền tại các chi nhánh NHCTVN hoặc Quỹ tiết kiệm (QTK) của các chi nhánh NHCTVN và xuất trình các giấy tờ sau:

1. Đối với người gửi tiền là cá nhân Việt Nam phải xuất trình Chứng minh nhân dân (CMND).

2. Đối với người gửi tiền là cá nhân nước ngoài phải xuất trình hộ chiếu có thời hạn hiệu lực còn lại dài hơn kỳ hạn gửi tiền (đối với trường hợp nhập, xuất cảnh được miễn thị thực); xuất trình hộ chiếu kèm thị thực có thời hạn hiệu lực còn lại dài hơn kỳ hạn gửi tiền (đối với trường hợp nhập, xuất cảnh có thị thực).

3. Đối với người gửi tiền là người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật, ngoài việc xuất trình CMND hoặc hộ chiếu, phải xuất trình thêm các giấy tờ chứng minh tư cách của người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự.

4. Người gửi tiến đăng ký chữ ký mẫu lưu tại QTK. Trường hợp người gửi tiền không thể viết được dưới bất kỳ hình thức nào thì QTK hướng dẫn cho người gửi tiền đăng ký mã số hoặc ký hiệu đặc biệt thay cho chữ ký mẫu.

5. Người gửi tiền thực hiện nộp tiền tại QTK.

6. QTK thực hiện các thủ tục nhận tiền gửi Tiết kiệm, mở Tài khoản tiền gửi Tiết kiệm và cấp Thẻ tiết kiệm cho người gửi tiền lần đầu sau khi người gửi tiền đã thực hiện các thủ tục ở trên.

ThaoTT Answered on November 30, -0001.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.