Gửi 100 triệu trong vòng 6 tháng thì lãi suất bao nhiêu?

Tôi có 100 triệu gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng thì lãi suất là bao nhiêu? Tổng lãi được hưởng 6 tháng như thế nào?

 

 

 

ThaoTT Asked on February 9, 2011 in No Category.
Add Comment
1 Answers

Hiện các Ngân hàng quy định mức lãi suất cho 6 tháng đều khác nhau. Nhưng nhìn chung các Ngân hàng đều có mức lãi suất từ 12% – 14%/năm với kỳ hạn 6 tháng. Hiện có Ngân hàng áp dụng lãi suất 6 tháng cao nhất như VietinBank, Agribank, VPBank, SHB, MB, Baovietbank, VietABank, NamABank, LietvietBank, Ficombank, OCB, NaviBank với mức là 14%/năm.

Như vậy, bạn gửi 100 triệu với kỳ hạn 6 tháng áp dụng với mức lãi suất cao nhất hiện nay là 14%/năm. Và lãi suất được tính như sau:

100.000.000 * 14% * 6 = 84000.000

Với lãi suất 14%/năm nên phải chia cho 12 tháng:

84000.000/12 = 7000.000

Vậy tổng lãi 100 triệu trong vòng 6 tháng bạn sẽ được hưởng là 7000.000 đồng

ThaoTT Answered on July 23, 2011.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.