Điều kiện vay 24 phút của Ngân hàng Đông Á ra sao?

Mình là sinh viên đã vay tiền của ngân hàng Đông Á . Mình đã vay 1triệu giờ đã quá hạn, mình muốn gia hạn thì có được không? Chương trình vay 24 phút của đông á điều kiện vay ra sao?

ThaoTT Asked on December 9, 2010 in No Category.
Add Comment
1 Answers

Trả lời:

Theo chương trình vay cho học sinh đóng học phí thì Sinh Viên không phải trả tiền vay ngay mà sẽ thanh toán sau 6 tháng đến 1 năm sau khi tốt nghệp khoá học, và trả theo hình thức trả dần theo từng đợt tuỳ Ngân hàng quy định. Nếu đến thời hạn phải thanh toán khoản vay mà bạn chưa có tiền trả thì Ngân hàng sẽ cho bạn gia hạn một khoảng thời gian nhất định.

Theo chương trình vay dành cho Sinh viên của DongABank thì Thời gian vay tối đa 12 tháng và không quá thời gian còn theo học tại trường. 

Điều kiện vay 24 phút của Ngân hàng đông á như sau:

Điều kiện chung

 • Khách hàng có sở hữu Thẻ Đa Năng Đông Á, có KT3/ Hộ Khẩu thuộc địa bàn có đơn vị Ngân hàng Đông Á đang hoạt động
 • Độ tuổi tối đa quy định là 55 tuổi đối với Nữ và 60 tuổi đối với Nam
 • Có điện thoại cố định ( hoặc điện thoại của người thân) tại nơi cư trú
 • Có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự
 • Có sở hữu điện thoại di động và đăng ký sử dụng dịch vụ thông báo thay đổi số dư qua điện thoại
 • Hiện chưa có quan hệ tín dụng với Ngân hàng Đông Á: thấu chi, thẻ tín dụng, vay tiêu dùng trả góp,…& các khoản vay khác.

Điều kiện riêng

1. Đối tượng có thu nhập từ lương

Đối tượng chi lương qua DongABank

 • HĐLĐ từ 01 năm trở lên và thời hạn còn lại từ 3 tháng trở lên.
 • Hạn mức vay tối đa 3 tháng lương và không quá 50 triệu
 • Thời gian và tối đa bằng thời hạn của HĐLĐ và không quá 12 tháng

Đối tượng chi lương VNBC và chi lương qua Ngân hàng khác

 • Nhận lương qua tài khoản Ngân hàng
 • HĐLĐ từ 01 năm trở lên và thời hạn còn lại từ 3 tháng trở lên
 • Hạn mức vay tối đa 1 tháng lương và không quá 10 triệu đồng
 • Thời gian vay tối đa bằng thời hạn của HĐLĐ và không quá 12 tháng

Đối tượng có thu nhập từ lương

 • HĐLĐ từ 01 năm trở lên và thời hạn còn lại từ 3 tháng trở lên.
 • Hạn mức vay tối đa 1 tháng lương và không quá 2 triệu
 • Thời gian vay tối đa bằng thời hạn của HĐLĐ và không quá 12 tháng

2. Đối tượng không chứng minh thu nhập

Sinh Viên

 • Đang theo học tại các Trường Đại Học, cao đẳng trên toàn quốc
 • Thời gian còn theo học tại trường từ 4 tháng trở lên ( trước khi tốt nghiệp – căn cứ theo niên khoá học đào tạo chuẩn của sinh viên)
 • Hạn mức vay tối đa 1 triệu đồng
 • Thời gian vay tối đa 12 tháng và không quá thời gian còn theo học tại trường

Cá nhân đang kinh doanh (có GPKD)

 • Đã hoạt động ít nhất 1 năm trở lên
 • Hạn mức thấu chi tối đa 1 triệu đồng
 • Thời gian vay tối đa 12 tháng

Đối tượng khác

 • Có năng lực trả nợ
 • Hạn mức thấu chi tối đa 500.000 đồng
 • Thời gian vay tối đa 12 tháng

Khi khách hàng có đủ những điều kiện mà DongABank yêu cầu, cần chuẩn bị thủ tục vay vốn sau:

1. Đối tượng có thu nhập từ lương

Đối tượng chi lương qua DongABank

 •  Bản sao CMND
 • Bản sao KT3/ Hộ khẩu thường trú/ Sổ tạm trú vô thời hạn
 • Bản sao HĐLĐ hoặc giấy xác nhận công tác

Đối tượng chi lương VNBC và chi lương qua Ngân hàng khác

 •  Bản sao CMND
 • Bản sao KT3/ Hộ khẩu thường trú/ Sổ tạm trú vô thời hạn
 • Bản sao HĐLĐ hoặc giấy xác nhận công tác
 • Sao kê 3 tháng lương gần nhất có xác nhận của Ngân hàng chi lương
 • Bản chính hoá đơn tiền điện thoại hoặc điện, nước nhà đang ở

Đối tượng có thu nhập từ lương

 • Bản sao CMND
 • Bản sao KT3/ Hộ khẩu thường trú/ Sổ tạm trú vô thời hạn
 • Bản sao HĐLĐ hoặc giấy xác nhận công tác
 • Chứng minh nhận lương 3 tháng gần nhất hoặc bảng lương, Giấy xác nhận lương có xác nhận có của công ty 
 • Bản chính hoá đơn tiền điện thoại hoặc điện, nước nhà đang ở

2. Đối tượng không chứng minh thu nhập

Sinh Viên

 •  Bản sao CMND
 • Bản sao Thẻ sinh viên
 • Giấy xác nhận sinh viên
 • Nếu sinh viên vay theo chương trình được triển khai tại trường: Danh sách địa chỉ hộ khẩu của sinh viên do trường cung cấp
 • Nếu sinh viên vay trực tiếp tại đơn vị DongABank thì phải bổ sung bản sao KT3/ Hộ khẩu thường trú/ Sổ tạm trú vô thời hạn

Cá nhân đang kinh doanh (có GPKD)

 • Bản sao CMND
 • Bản sao KT3/ Hộ khẩu thường trú/ Sổ tạm trú vô thời hạn
 • Bản sao giấy phép kinh doanh
 • Hoá đơn nộp thuế trong 2 tháng gần nhất
 • Bản chính hoá đơn tiền điện thoại hoặc điện, nước nhà đang ở

Đối tượng khác

 •  Bản sao CMND
 • Bản sao Hộ khẩu ( Không chấp nhận/ Sổ tạm trú vô thời hạn)
 • Bản chính hoá đơn tiền điện thoại hoặc điện, nước nhà đang ở
ThaoTT Answered on November 30, -0001.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.