Tôi muốn kiểm tra tài khoản trên máy tính thì phải đăng ký dịch vụ gì?

Chào chị! Tôi muốn kiểm trả trong tài khoản thể ATM của ngân hàng đông Á trên máy tính tại nhà, không cần phải ra trụ kiểm tra tiền thì phải đăng ký dịch vụ gì thì mới kiểm tra được? Vui lòng phản hồi sớm! Xin cảm ơn!

ThaoTT Asked on September 22, 2011 in No Category.
Add Comment
1 Answers

Chào bạn,
Bạn muốn kiểm tra tiền (số dư tài khoản) hay giao dịch khác mà không cần đến chi nhánh Ngân hàng hay ra cây ATM thì bạn có thể đăng ký dịch vụ Ngân hàng điện tử là Internet banking (giao dịch bằng máy tính kết nối mạng) hoặc SMS banking (giao dịch bằng điện thoại sử dụng cú pháp nhắn tin). Bạn mang CMND ra chi nhánh Ngân hàng đăng ký dịch vụ để sử dụng các tính năng tiện ích.
Mời bạn tham khảo thông tin về các cú pháp nhắn tin của DongABank hoặc thủ tục đăng ký Internetbanking

Thân ái,

ThaoTT Answered on September 24, 2011.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.