Tôi muốn kiểm tra tài khoản tại Agribank thì làm thế nào?

Chào chị! Tôi muốn kiểm tra tài khoản thẻ ATM của ngân hàng Agribank. Vậy tôi phải làm thế nào? Mong chị chỉ giúp, tôi xin cảm ơn!

ThaoTT Asked on September 5, 2011 in No Category.
Add Comment
1 Answers
Chào bạn !
   Nếu bạn muốn kiểm tra tài khoản ATM của ngân hàng Agribank bạn có thể kiểm tra qua các phướng án sau;
  • Ra trực tiếp chi nhánh – phòng giao dịch để kiểm tra tài khoản: số dư, các giao dịch trong thời gian nhất định thông qua sao kê tài khoản thẻ, mời bạn tra cứu địa chỉ giao dịch của ngân hàng gần nhất tại đây
  • Thông qua dịch vụ SMS banking để tra cứu số dư, 5 giao dịch gần nhất…nếu bạn chưa đăng ký dịch vụ SMS banking bạn có thể tìm hiều điều kiện và cách đăng ký dịch vụ tại đây
  • Bạn có thể đăng nhập trực tiếp vào tài khoản ngân hàng online tại web của Agribank để kiểm tra tài khoản và có thể giao dịch trực tuyến, nếu bạn chưa đăng ký tài khoản ngân hàng online bạn có thể đăng ký theo hướng dẫn của ngân hàng như sau tại đây
Thân ái!
 
ThaoTT Answered on September 7, 2011.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.