Thẻ Vietinbank có thể rút tiền ở những ngân hàng nào?

Tôi dùng thẻ của VietinBank thì có thể rút tiền qua thẻ ở các ngân hàng nao?

Add Comment
1 Answers

Vietinbank liên kết với hệ thống Banknetvn. Như vậy, bạn có Thẻ Vietinbank có thể rút tiền ở 16 ngân hàng như Agribank, BIDV, ACB, SeABank, Sacombank, Saigonbank, ABBank,MHB,Habubank,Oceanbank, Westernbank, PG Bank, VRB, TRUSTBank, NamABank
Có thể xem công cụ tìm kiếm ATM, phí và ngân hàng liên kết tại đây

ThaoTT Answered on July 19, 2011.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.