Một ngày em có thể rút được tối đa bao nhiêu tiền qua ATM?

Chào chị! Một ngày em có thể rút được bao nhiêu tiền qua thẻ ATM vậy? Em xin cảm ơn!

ThaoTT Asked on October 3, 2011 in No Category.
Add Comment
1 Answers

Chào bạn !
Mỗi ngân hàng có quy định khác nhau về số tiền tối đa có thể rút qua thẻ ATM trong 1 ngày, bạn chưa nói rõ bạn đang dùng thẻ ATM của ngân hàng nào do đó mình cung cấp một số thông tin về hạn mức giao dịch ( rút tiền )  của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn để bạn tham khảo:

  • Bạn có thể rút đối đa là 25 triệu trong 1 ngày đối với 1 thẻ ATM
  • Số lần rút tiền trong một ngày không hạn chế
  • Mỗi lần rút tiền: số tiền rút tối đa là 5 triệu/ lần và tối thiểu là 50 ngàn/ lần

Bạn có thể tham khảo chi tiết hơn tại đây

Thân ái!

ThaoTT Answered on October 6, 2011.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.