Cho tôi xin mẫu đơn đề nghị vay vốn ngân hàng để kinh doanh?

Chào chị! Cho tôi hỏi mẫu đơn đề nghị vay vốn ngân hàng để kinh doanh thế nào? Mong chị gửi giúp, tôi xin cảm ơn!

ThaoTT Asked on October 12, 2011 in No Category.
Add Comment
1 Answers

ThaoTT Answered on October 13, 2011.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.