Gửi tiết kiệm lĩnh lãi hàng tháng Ngân hàng Agribank?

Chào chị! Em dự định gửi tiết kiệm khoản tiền 1 tỷ VND vào Ngân hàng Agribank. Em muốn gửi tiết kiệm theo phương thức lĩnh lãi hàng tháng. Nhờ chị tư vấn giúp em nên tham gia gửi tiết kiệm theo sản phẩm nào? Sô tiền lãi hàng tháng em được nhận là bao nhiêu? Em xin cảm ơn.

Add Comment
1 Answers

Chào bạn,

Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của SmartFinance – Chuyên gia tư vấn tài chính miễn phí. 

1. Hiện Ngân hàng Agribank đang có một số sản phẩm tiền gửi tiết kiệm như: Tiết kiệm có kỳ hạn ( trả lãi sau toàn bộ, trả lãi trước toàn bộ, trả lãi trước định kỳ ), tiết kiệm gửi góp ( hàng tháng và không theo định kỳ ), tiết kiệm bậc thang ( theo lũy tiến số dư tiền gửi và theo thời gian gửi )…Trường hợp của bạn muốn nhận lãi hàng tháng, gia đình của bạn có thể tham gia gửi tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi trước định kỳ ( hàng tháng ). 

2. Hiện Ngân hàng Agribank không công bố mức lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi trước định kỳ tren website ( có thể Ngân hàng và người gửi tiền sẽ tự thỏa thuận với nhau ). Tuy nhiên lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi trước định kỳ < lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi sau toàn bộ. VD: Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng, trả lãi sau toàn bộ của Agribank hiện là 8.3%/năm, vậy mức lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi trước định kỳ khách hàng có thể nhận được là 8%/năm hoặc 7.5%/năm

Tiền lãi được tính dựa trên số ngày thực gửi và áp dụng công thức sau: 
Tiền lãi được hưởng = Số tiền gửi * Lãi suất(%/năm)/360 * Số ngày thực gửi

Ví dụ: Bạn gửi tiết kiệm 1 tỷ VND vào Ngân hàng với lãi suất 6.5%/năm kỳ hạn 6 tháng, lĩnh lãi hàng tháng. Vậy số tiền lãi bạn được hưởng hàng tháng là ( tính trung bình 1 tháng có 30 ngày ):
Tiền lãi = 1.000.000.000 * 6.5%/360 * 30 = 5.416.666 (VND)

3. Bạn lưu ý rằng trong trường hợp rút trước hạn ( đối với gửi tiết kiệm bằng VND ) bạn sẽ chỉ được hưởng mức lãi suất tiết kiệm không kì hạn ( hiện tại cao nhất là 1.5-2%/năm).  Bạn tham khảo bảng lãi suất tiết kiệm các Ngân hàng
tại đây. Bạn cũng có thể tra cứu địa điểm chi nhánh phòng giao dịch các Ngân hàng thông qua công cụ này khi đi gửi tiết kiệm.

Thân ái.

ThaoTT Answered on May 17, 2013.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.