Em muốn lấy lại số tài khoản của ngân hàng BIDV thì làm thế nào?

Chào chị! Em muốn lấy lại số tài khoản cá nhân của ngân hàng BIDV thì phải làm thế nào?

ThaoTT Asked on October 3, 2011 in No Category.
Add Comment
1 Answers

Chào bạn !
Bạn có thể lấy lại số tài khoản cá nhân của ngân hàng BIDV thông qua một số cách sau:

  •     Tới chi nhánh – phòng giao dịch gần nhất của ngân hàng BIDV và dùng chứng minh thư nhân dân – thông tin cá nhân để xin lại số tài khoản
  •     Bạn có thể lấy lại số tài khoản thông qua cây ATM của ngân hàng BIDV và các ngân hàng cùng hệ thống với việc in sao kê tài khoản thông qua thẻ ATM

Thân ái!

ThaoTT Answered on October 6, 2011.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.