Em muốn kiểm tra số dư qua mạng Intetnet được không?

Chào chị! Em muốn kiểm tra thẻ Agribank qua mạng Intetnet có được không? Nếu được thì bằng cách nào? Em xin cảm ơn!

ThaoTT Asked on February 26, 2012 in No Category.
Add Comment
1 Answers

Chào bạn,
Nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ InternetBanking thì trước hết bạn phải ra chi nhánh Ngân hàng Agribank đăng ký sử dụng. Và Ngân hàng sẽ gửi tên đăng nhập và pass để bạn kích hoạt sử dụng trong vòng 24h. Sử dịch vụ này bạn có thể hưởng những lợi ích như:

  • Có thể truy vấn số dư tài khoản
  • Thanh toán hóa đơn hàng hóa, dịch vụ
  • Chuyển khoản giữa các tài khoản trong Agribank //
  • Nạp tiền cho thuê báo di động trả trước
  • Miễn phí đăng ký sử dụng dịch vụ
  • Đăng ký 1 lần và sử dụng mãi mãi

Nếu hiện tại bạn cần kiểm tra ngay thì có thể ra cây ATM để kiểm tra số dư, giao dịch, chuyển khoản hay rút tiền,…

Thân ái,

ThaoTT Answered on March 23, 2012.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.