Em muốn gửi 20 triệu thì gửi NH nào lãi suất cao và thủ tục tốt nhất?

Chào chị. Em hiện đang có 20000000 VNĐ. Em định gửi tiết kiệm qua ngân hàng Vietcombank, nhưng mà em không biết làm thủ tục và gửi ra sao để được hưởng lãi suất. Nhờ chị tư vấn giúp, em xin cảm ơn!

Add Comment
1 Answers

Chào bạn!

Hiện tại bạn đang có nhu cầu gửi tiết kiệm 20 triệu đồng vào Ngân hàng Vietcombank. Hiện các Ngân hàng đang ưu tiên về lãi suất gửi cho kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên sẽ được hưởng lãi suất cao hơn. Do đó, bạn nên chọn kỳ hạn dài và nhận lãi cuối kỳ để có mức lãi suất cao nhất, lãi suất kỳ hạn 12 tháng tại Vietcombank là 11%/năm. Thủ tục rất đơn giản bạn chỉ cần mang CMND ra chi nhánh Vietcombank mở tài khoản tiết kiệm, khi đó sẽ có nhân viên ngân hàng hướng dẫn bạn cụ thể. Mời bạn tham khảo địa điểm giao dịch của Vietcombank tại đây.

Tiền lãi được hưởng nhận lãi cuối kỳ áp dụng công thức sau: Tiền lãi = Số tiền gửi * lãi suất%/năm * kỳ hạn gửi
Ví dụ: bạn gửi 20 triệu với lãi suất 11%/năm với kỳ hạn 12 tháng thì tiền lãi được hưởng là:
Tiền lãi = 20.000.000 * 11%/12 * 12 = 2.200.000 VND

Thân ái,

ThaoTT Answered on July 17, 2012.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.