Em muôn chuyển khoản ATM từ Vietcombank sang Agribank được không?

Chào chị! Em muốn hỏi em có thể chuyển khoản ATM từ Vietcombank sang Agribank được không?

ThaoTT Asked on September 19, 2011 in No Category.
Add Comment
1 Answers
Chào bạn,
  Hiện nay, tất cả hệ thống của Ngân hàng chỉ được phép chuyển khoản trên cây ATM sang tài khoản cùng hệ thống và có thể thực hiện việc chuyển khoản này trên Ngân hàng liên kết. Như vậy, bạn muốn chuyển khoản từ tài khoản Vietcombank sang tài khoản Agribank tại ATM thì không được vì 2 Ngân hàng này khác hệ thống với nhau. Do đó, bạn có tài khoản vietcombank chỉ chuyển khoản cho tài khoản tại Vietcombank được mà thôi và có thể thực hiện việc chuyển khoản cùng hệ thống trên cây ATM của Agribank. Khi chuyển khoản trên ATM của Ngân hàng liên kết phí chuyển khoản là 1.650 đồng.

Thân ái,

ThaoTT Answered on September 20, 2011.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.