Em muốn chuyển khoản ATM agribank sang các NH khác được không?

Chào chị! Em muốn chuyển khoản qua máy ATM mà khác ngân hàng thì có giao dịch được không chị? Và nếu em tới ngân hàng giao dịch thì cần làm những thủ tục gì? và ngoài việc rút tiền tại máy ATM của Agribank em có thể rút tại máy ATM của các ngân hàng khác không? Em xin cám ơn chị.

ThaoTT Asked on October 14, 2011 in No Category.
Add Comment
1 Answers

Chào bạn,
Bạn có thể chuyển khoản qua máy ATM tại Ngân hàng khác được nếu bạn chuyển khoản cho tài khoản cùng hệ thống. Có nghĩa là, bạn có thẻ ATM của Agribank có thể thực hiện việc chuyển khoản cùng tài khoản của Agribank tại ATM của ngân hàng liên kết.
Ngoài ra, bạn cũng có thể thực hiện việc rút tiền, kiểm tra số dư, in sao kê tại cây ATM của Ngân hàng liên kết được. Ngân hàng Agribank liên kết với những ngân hàng như ACB, Vietcombank, Vietinbank, ABBank,…Bạn có thể xem thêm ngân hàng liên kết của Agribank tại công cụ tra cứu ATM.
Và bạn cũng có thể giao dịch chuyển khoản hay rút tiền,…tại chi nhánh của Ngân hàng được chỉ cần mang CMND đi giao dịch là được.

Thân ái,

ThaoTT Answered on October 17, 2011.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.