Có tài khoản tại Agribank tôi muốn sử dụng dịch vụ SMS Banking thì đăng kí như thế nào?

Chào chị! Tôi có tài khoản mở tại Ngân hàng Agribank. Đây là tài khoản cơ quan nhà nước mở để trả lương cho tôi. Hiện giờ tôi đang làm việc ở thành phố Vũng Tàu. Xin hỏi tôi muốn sử dụng dịch vụ SMS Banking của Ngân hàng thì có thể đăng kí ở đâu với các thủ tục như thế nào? Chân thành cảm ơn!

ThaoTT Asked on January 14, 2013 in No Category.
Add Comment
1 Answers

Chào bạn!

Bạn muốn sử dụng dịch vụ SMSBanking của Ngân hàng Agribank thì bạn có thể mang CMND ra bất kỳ chi nhánh nào của Ngân hàng để đăng ký sử dụng. Không nhất thiết bạn phải đăng ký sử dụng dịch vụ tại chi nhánh mở tài khoản nhé.Mời bạn tham khảo điều kiện và thủ tục đăng ký dịch vụ như sau:

  • Khách hàng có tài khoản thanh toán tại Agribank
  • Có điện thoại cài đặt GPRS và hỗ trợ Java hoặc nếu không cài thì thực hiện truy vấn thông tin trợ giúp dịch vụ SMS Banking
  • Giấy đề nghị kiêm HĐ mở TK và sử dụng dịch vụ tài khoản (theo mẫu của Ngân hàng)
  • CMND/ Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực dưới 15 năm

Mời bạn tham khảo các cú pháp soạn tin của dịch vụ SMSBanking của Agribank tại đây.Thân ái.

ThaoTT Answered on January 18, 2013.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.