Cách tra cứu số dư tài khoản Ngân hàng Vietinbank qua SMS?

Chào chị! Nhờ chị tư vấn cú pháp nhắn tin để kiểm tra tài khoản mở tại Ngân hàng Vietinbank? Tôi xin cảm ơn.

Add Comment
1 Answers

 Chào anh Trương Minh Trí,

Cảm ơn anh đã sử dụng dịch vụ của SmartFinance – Chuyên gia tư vấn tài chính miễn phí. 


1. Trường hợp anh đã đăng ký sử dụng dịch vụ SMS Banking của Ngân hàng VietinBank rồi thì anh tra cứu số dư tài khoản thông qua cú pháp tin nhắn sau:

  • Vấn tin số dư tài khoản mặc định: CTG SD gửi 8149
  • Vấn tin số dư tài khoản khác: CTG SD SoTaikhoan gửi 8149

Khi anh đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ SMS Banking, một trong số các tài khoản đăng ký sẽ được coi là tài khoản mặc định:

  • Nếu anh đăng ký 1 tài khoản: Tài khoản đó là tài khoản mặc định
  • Nếu anh đăng ký cả tài khoản Tiền gửi thanh toán và tài khoản ATM: Tài khoản ATM sẽ là tài khoản mặc định.

2. Anh tra cứu thêm thông tin về dịch vụ SMS Banking ( các cú pháp soạn tin nhắn cũng như mức phí sử dụng dịch vụ ) Ngân hàng VietinBank tại đây. Anh cũng có thể tra cứu địa điểm chi nhánh/phòng giao dịch các Ngân hàng thông qua công cụ này.


Thân ái.

ThaoTT Answered on May 27, 2013.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.