Cách kiểm tra tài khoản qua sms banking?

Xin hoi Lam the nao de kiem tra tai khoan bang dien thoai di dong vay?

Add Comment
1 Answers

Để sử dụng dịch vụ SMS Banking qua điện thoại di động, trước hết bạn phải đăng ký dịch vụ tại chi nhánh Ngân hàng. Điều kiện và thủ tục bao gồm:
– Có tài khoản thanh toán tại Ngân hàng
– CMND/Hộ chiếu
– Đã đăng ký sử dụng dịch vụ SMSBanking/ Mobilile banking
Do bạn không đề cập đang sử dụng tài khoản thanh toán tại Ngân hàng nào nên tôi không thể cung cấp rõ các cú pháp nhắn tin của Ngân hàng được. Bạn có thể tham khảo các cú pháp sử dụng SMS Banking tại đây để chọn Ngân hàng

ThaoTT Answered on November 30, -0001.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.